Задаци

 • 1.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. плусквамперфекат
  3. аорист
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Нечиста крв
  2. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. сећи
  2. секући
  3. сечући

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Иво Андрић, Мост на Жепи

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. перфекат
  2. имперфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  2. Духовитост, весеље, смех и сл.
  3. Лепоту, доброту, истину и сл.
  4. Поквареност, пропаст, разврат и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Коштана
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Иво Андрић, На Дрини ћуприја

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. косовско-ресавски
  2. шумадијско-војвођански
  3. источнохерцеговачки
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Романса је:

  1. епско-лирска врста
  2. лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. чешки
  2. словеначки
  3. пољски
  4. бугарски
  5. српски
  6. белоруски

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  АКРОСТИХ је:

  1. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  2. термин за стих у коме се постиже кулминација.
  3. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Пушкин, Евгеније Оњегин
  2. Чехов, Ујка Вања
  3. Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Илијада
  2. Одисеја
  3. Еп о Гилгамешу

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Милован Глишић
  2. Лаза Лазаревић
  3. Радоје Домановић

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време