Задаци

 • 1.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. секући
  2. сећи
  3. сечући

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  јотовање
  трње
  једначење сугласника по месту творбе
  страшћу
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Духовитост, весеље, смех и сл.
  2. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  3. Лепоту, доброту, истину и сл.
  4. Проницљивост, памет, мудрост и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  АКРОСТИХ је:

  1. термин за стих у коме се постиже кулминација.
  2. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  3. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. источнохерцеговачки
  2. шумадијско-војвођански
  3. косовско-ресавски
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Ромео и Јулија
  2. Шекспир, Хамлет
  3. Шекспир, Краљ Лир

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина
  2. Вељко Милићевић, Беспуће
  3. Милош Црњански, Сеобе

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Три сесте
  2. Браћа Карамазови
  3. Злочин и казна

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Еп о Гилгамешу
  2. Одисеја
  3. Илијада

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Романса је:

  1. лирска врста
  2. епско-лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. плусквамперфекат
  3. перфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. имперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Толстој, Ана Карењина
  2. Чехов, Ујка Вања
  3. Пушкин, Евгеније Оњегин

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. српски
  2. бугарски
  3. словеначки
  4. пољски
  5. белоруски
  6. чешки

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време