Задаци

 • 1.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. перфекат
  2. плусквамперфекат
  3. имперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. словеначки
  2. белоруски
  3. пољски
  4. српски
  5. бугарски
  6. чешки

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  АКРОСТИХ је:

  1. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.
  2. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  3. термин за стих у коме се постиже кулминација.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. аорист
  3. перфекат
  4. имперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Балада је:

  1. епска врста
  2. епско-лирска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. проста
  2. сложена
  3. изведена

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Три сесте
  2. Злочин и казна
  3. Браћа Карамазови

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Милован Глишић
  2. Радоје Домановић
  3. Лаза Лазаревић

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. акузатив и локатив
  2. акузатив и генитив
  3. генитив и локатив
  4. генитив и генитив

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Чехов, Ујка Вања
  2. Пушкин, Евгеније Оњегин
  3. Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким државама, добитник је Нобелове награде.
  2. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким Државама, добитник је Нобелове награде.
  3. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким државама, добитник је нобелове награде.
  4. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким Државама, добитник је нобелове награде.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Романса је:

  1. епска врста
  2. епско-лирска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  једначење сугласника по месту творбе
  трње
  палатализација
  страшћу
  јотовање

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Туга
  2. Странац
  3. Процес

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. четири
  2. пет
  3. три
  4. две

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Илијада
  2. Одисеја
  3. Еп о Гилгамешу

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време