Задаци

 • 1.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Илијада
  2. Одисеја
  3. Еп о Гилгамешу

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Балада је:

  1. епско-лирска врста
  2. епска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. белоруски
  3. чешки
  4. словеначки
  5. српски
  6. бугарски

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. изведена
  2. сложена
  3. проста

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Духовитост, весеље, смех и сл.
  2. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  3. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  4. Лепоту, доброту, истину и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким државама, добитник је нобелове награде.
  2. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким Државама, добитник је Нобелове награде.
  3. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким државама, добитник је Нобелове награде.
  4. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким Државама, добитник је нобелове награде.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. плусквамперфекат
  3. перфекат
  4. имперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. акузатив и локатив
  2. генитив и локатив
  3. акузатив и генитив
  4. генитив и генитив

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Радоје Домановић
  2. Милован Глишић
  3. Лаза Лазаревић

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Ромео и Јулија
  2. Шекспир, Краљ Лир
  3. Шекспир, Хамлет

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, Мост на Жепи
  2. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  трње
  једначење сугласника по месту творбе
  блажи
  јотовање
  страшћу
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. пет
  2. четири
  3. две
  4. три

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина
  2. Милош Црњански, Сеобе
  3. Вељко Милићевић, Беспуће

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Процес
  2. Туга
  3. Странац

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Браћа Карамазови
  2. Три сесте
  3. Злочин и казна

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време