Задаци

 • 1.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Лепоту, доброту, истину и сл.
  2. Духовитост, весеље, смех и сл.
  3. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  4. Поквареност, пропаст, разврат и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Пушкин, Евгеније Оњегин
  2. Чехов, Ујка Вања
  3. Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Балада је:

  1. епско-лирска врста
  2. епска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Иво Андрић, Мост на Жепи
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Романса је:

  1. епско-лирска врста
  2. лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Коштана
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Иво Андрић, На Дрини ћуприја

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Песнички облик који се састоји од два катрена и две терцине и садржи укупно четрнаест стихова, називамо:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Туга
  2. Странац
  3. Процес

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. аорист
  3. перфекат
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. генитив и локатив
  2. акузатив и генитив
  3. генитив и генитив
  4. акузатив и локатив

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. српски
  2. пољски
  3. словеначки
  4. белоруски
  5. бугарски
  6. чешки

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. проста
  2. изведена
  3. сложена

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. аорист
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Милован Глишић
  2. Радоје Домановић
  3. Лаза Лазаревић

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. три
  2. пет
  3. четири
  4. две

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време