Задаци

 • 1.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Милован Глишић
  2. Лаза Лазаревић
  3. Радоје Домановић

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Три сесте
  2. Браћа Карамазови
  3. Злочин и казна

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. аорист
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким државама, добитник је Нобелове награде.
  2. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким Државама, добитник је Нобелове награде.
  3. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким Државама, добитник је нобелове награде.
  4. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким државама, добитник је нобелове награде.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Бора Станковић, Коштана
  3. Бора Станковић, Нечиста крв

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. сечући
  2. сећи
  3. секући

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. сложена
  2. проста
  3. изведена

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Балада је:

  1. епска врста
  2. лирска врста
  3. епско-лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Хамлет
  2. Шекспир, Ромео и Јулија
  3. Шекспир, Краљ Лир

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  страшћу
  јотовање
  блажи
  једначење сугласника по месту творбе
  трње
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. пет
  2. две
  3. четири
  4. три

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Песнички облик који се састоји од два катрена и две терцине и садржи укупно четрнаест стихова, називамо:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Толстој, Ана Карењина
  2. Пушкин, Евгеније Оњегин
  3. Чехов, Ујка Вања

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. српски
  2. пољски
  3. словеначки
  4. бугарски
  5. белоруски
  6. чешки

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  АКРОСТИХ је:

  1. термин за стих у коме се постиже кулминација.
  2. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  3. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Духовитост, весеље, смех и сл.
  2. Лепоту, доброту, истину и сл.
  3. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  4. Проницљивост, памет, мудрост и сл.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време