Задаци

 • 1.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Толстој, Ана Карењина
  2. Пушкин, Евгеније Оњегин
  3. Чехов, Ујка Вања

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. сложена
  2. проста
  3. изведена

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. словеначки
  2. бугарски
  3. српски
  4. пољски
  5. белоруски
  6. чешки

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. шумадијско-војвођански
  2. источнохерцеговачки
  3. призренско-тимочки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Лаза Лазаревић
  2. Радоје Домановић
  3. Милован Глишић

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Романса је:

  1. епско-лирска врста
  2. епска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Процес
  2. Туга
  3. Странац

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. аорист
  3. имперфекат
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Иво Андрић, Мост на Жепи

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Вељко Милићевић, Беспуће
  2. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина
  3. Милош Црњански, Сеобе

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Бора Станковић, Коштана

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Одисеја
  2. Илијада
  3. Еп о Гилгамешу

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  2. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  3. Духовитост, весеље, смех и сл.
  4. Лепоту, доброту, истину и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Нечиста крв
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Меша Селимовић, Дервиш и смрт

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. перфекат
  3. имперфекат
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време