Задаци

 • 1.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Еп о Гилгамешу
  2. Одисеја
  3. Илијада

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  АКРОСТИХ је:

  1. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  2. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.
  3. термин за стих у коме се постиже кулминација.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Радоје Домановић
  2. Лаза Лазаревић
  3. Милован Глишић

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Толстој, Ана Карењина
  2. Чехов, Ујка Вања
  3. Пушкин, Евгеније Оњегин

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Балада је:

  1. епска врста
  2. епско-лирска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Нечиста крв
  2. Бора Станковић, Коштана
  3. Иво Андрић, На Дрини ћуприја

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. сечући
  2. сећи
  3. секући

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Милош Црњански, Сеобе
  2. Вељко Милићевић, Беспуће
  3. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. имперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Странац
  2. Туга
  3. Процес

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Романса је:

  1. лирска врста
  2. епска врста
  3. епско-лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  једначење сугласника по месту творбе
  трње
  јотовање
  страшћу
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. генитив и локатив
  2. акузатив и генитив
  3. генитив и генитив
  4. акузатив и локатив

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Духовитост, весеље, смех и сл.
  2. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  3. Лепоту, доброту, истину и сл.
  4. Проницљивост, памет, мудрост и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Злочин и казна
  2. Три сесте
  3. Браћа Карамазови

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време