Задаци

 • 1.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  трње
  палатализација
  блажи
  јотовање
  страшћу
  једначење сугласника по месту творбе

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Лепоту, доброту, истину и сл.
  2. Духовитост, весеље, смех и сл.
  3. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  4. Проницљивост, памет, мудрост и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. перфекат
  3. аорист
  4. имперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  АКРОСТИХ је:

  1. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.
  2. термин за стих у коме се постиже кулминација.
  3. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. перфекат
  3. имперфекат
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Ромео и Јулија
  2. Шекспир, Хамлет
  3. Шекспир, Краљ Лир

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Еп о Гилгамешу
  2. Илијада
  3. Одисеја

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Балада је:

  1. лирска врста
  2. епска врста
  3. епско-лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Процес
  2. Странац
  3. Туга

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Нечиста крв
  2. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Милош Црњански, Сеобе
  2. Вељко Милићевић, Беспуће
  3. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Песнички облик који се састоји од два катрена и две терцине и садржи укупно четрнаест стихова, називамо:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. генитив и локатив
  2. акузатив и генитив
  3. акузатив и локатив
  4. генитив и генитив

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. имперфекат
  3. аорист
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. призренско-тимочки
  2. шумадијско-војвођански
  3. источнохерцеговачки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време