Задаци

 • 1.      

  Балада је:

  1. лирска врста
  2. епско-лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Злочин и казна
  2. Браћа Карамазови
  3. Три сесте

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким Државама, добитник је нобелове награде.
  2. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким државама, добитник је нобелове награде.
  3. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким Државама, добитник је Нобелове награде.
  4. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким државама, добитник је Нобелове награде.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. источнохерцеговачки
  2. шумадијско-војвођански
  3. призренско-тимочки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Странац
  2. Процес
  3. Туга

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. плусквамперфекат
  3. аорист
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  једначење сугласника по месту творбе
  страшћу
  јотовање
  трње
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. сећи
  2. секући
  3. сечући

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Романса је:

  1. епско-лирска врста
  2. епска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. акузатив и генитив
  2. генитив и локатив
  3. акузатив и локатив
  4. генитив и генитив

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Радоје Домановић
  2. Лаза Лазаревић
  3. Милован Глишић

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. аорист
  3. перфекат
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Одисеја
  2. Еп о Гилгамешу
  3. Илијада

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  АКРОСТИХ је:

  1. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  2. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.
  3. термин за стих у коме се постиже кулминација.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време