Задаци

 • 1.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Бора Станковић, Коштана
  3. Бора Станковић, Нечиста крв

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Хамлет
  2. Шекспир, Ромео и Јулија
  3. Шекспир, Краљ Лир

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Пушкин, Евгеније Оњегин
  2. Чехов, Ујка Вања
  3. Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. чешки
  3. бугарски
  4. белоруски
  5. словеначки
  6. српски

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. сећи
  2. сечући
  3. секући

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Милош Црњански, Сеобе
  2. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина
  3. Вељко Милићевић, Беспуће

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. имперфекат
  3. плусквамперфекат
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. проста
  2. сложена
  3. изведена

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. имперфекат
  3. перфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Песнички облик који се састоји од два катрена и две терцине и садржи укупно четрнаест стихова, називамо:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Духовитост, весеље, смех и сл.
  2. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  3. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  4. Лепоту, доброту, истину и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Романса је:

  1. епска врста
  2. лирска врста
  3. епско-лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Иво Андрић, Мост на Жепи

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Балада је:

  1. епско-лирска врста
  2. епска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким Државама, добитник је нобелове награде.
  2. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким Државама, добитник је Нобелове награде.
  3. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким државама, добитник је нобелове награде.
  4. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким државама, добитник је Нобелове награде.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Еп о Гилгамешу
  2. Илијада
  3. Одисеја

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време