Задаци

 • 1.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Бора Станковић, Коштана

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. српски
  2. белоруски
  3. пољски
  4. бугарски
  5. чешки
  6. словеначки

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. сечући
  2. секући
  3. сећи

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Балада је:

  1. лирска врста
  2. епско-лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Ромео и Јулија
  2. Шекспир, Краљ Лир
  3. Шекспир, Хамлет

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Странац
  2. Процес
  3. Туга

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. плусквамперфекат
  3. аорист
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Романса је:

  1. лирска врста
  2. епско-лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Лаза Лазаревић
  2. Радоје Домановић
  3. Милован Глишић

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. перфекат
  3. имперфекат
  4. плусквамперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  јотовање
  страшћу
  једначење сугласника по месту творбе
  трње
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Песнички облик који се састоји од два катрена и две терцине и садржи укупно четрнаест стихова, називамо:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Бора Станковић, Нечиста крв

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. аорист
  2. плусквамперфекат
  3. перфекат
  4. имперфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Милош Црњански, Сеобе
  2. Вељко Милићевић, Беспуће
  3. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време