Задаци

 • 1.      

  АКРОСТИХ је:

  1. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.
  2. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  3. термин за стих у коме се постиже кулминација.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  трње
  једначење сугласника по месту творбе
  блажи
  јотовање
  страшћу
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Бора Станковић, Коштана

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. чешки
  3. словеначки
  4. бугарски
  5. српски
  6. белоруски

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. акузатив и генитив
  2. генитив и локатив
  3. генитив и генитив
  4. акузатив и локатив

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Странац
  2. Процес
  3. Туга

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Енкидуа кога сам волео, тако јако волео – њега је стигла људска судбина.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Одисеја
  2. Еп о Гилгамешу
  3. Илијада

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Балада је:

  1. епско-лирска врста
  2. лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Милован Глишић
  2. Лаза Лазаревић
  3. Радоје Домановић

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Чехов, Ујка Вања
  2. Толстој, Ана Карењина
  3. Пушкин, Евгеније Оњегин

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  2. Лепоту, доброту, истину и сл.
  3. Духовитост, весеље, смех и сл.
  4. Поквареност, пропаст, разврат и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. перфекат
  2. имперфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Иво Андрић, Мост на Жепи
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. проста
  2. изведена
  3. сложена

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Нечиста крв
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Меша Селимовић, Дервиш и смрт

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. призренско-тимочки
  2. косовско-ресавски
  3. источнохерцеговачки
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. пет
  2. три
  3. четири
  4. две

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време