Задаци

 • 1.      

  Ретардација је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. уводна етапа у развоју драмске радње
  2. стилска фигура
  3. успоравање епске радње
  4. опис неизговорених мисли јунака

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Посланица је дело: 

  1. у коме се хвале врлине одређеног појединца
  2. у облику писма
  3. које је црква забрањивала

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите вокале који се изговарају тако што се језик покреће према предњем делу 
  усне дупље:
   

  1. и
  2. у
  3. а
  4. о
  5. е

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећој реченици означите глаголе свршеног вида: 
  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и
  оде да тражи агенцију.

  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и оде да тражи агенцију.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Одредите синтаксичку функцију (службу) коју има подвучени члан у 
  следећој реченици:

  Никад нико није запамтио такву тишину над градом.

   

  1. атрибут
  2. објекат
  3. субјекат
  4. апозиција

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите главне речи следећих синтагми: 
   

  1. леп као слика, 2. прича с тужним крајем, 3. плаво небо 4. гледати своја посла

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ: 

  Тужна радост, ружна лепота.

  1. анафора
  2. оксиморон
  3. метафора

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. генитив и локатив
  2. акузатив и локатив
  3. акузатив и генитив
  4. генитив и генитив

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Свуд се данас осећа да су хиљаде прошле крај лешина, рушевина, и обишле свет и вратиле се
  дома, тражећи мисли, законе и живот какви су били. Тражећи стару, навиклу, књижевност,
  познате, удобне, сензације, протумачене мисли. Лирску поезију вечних, свакидашњих
  метафора, оно драго циле-миле стихова, сликова, хризантема, које су цветале у нашим,
  недељним додацима. Али су дошле нове мисли, нови заноси, нови закони, нови морали! Може
  се бити против нас, али против наших садржаја, и интенсија, узалуд.


  Наведени одломак из манифеста Објашњење Суматре  написао је: 

  1. Иво Андрић
  2. Милош Црњански
  3. Јован Дучић

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  Војномедицинска академија

  1. В.М.А.
  2. Вма
  3. ВМА

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

   Мада се већ први сумрак хвата, разабиру се између дрвећа кућице. 

  1. односна реченица,
  2. допусна реченица,
  3. временска реченица,
  4. изрична реченица.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Царе Душане, 
  тражим помиловање
  за војничка гробља усамљена
  којих се регрут само каткад сети


  У песничкој збирци из које су наведени стихови води се својеврсни дијалог са
  Душановим закоником.
  Назив збирке је: 

  1.  Дијалог са Душановим закоником
  2.   Тражим помиловање
  3.  Памтићу све

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Повежите имена наведених јунака из леве колоне са називима дела и именима писаца из десне колоне. 
   

  Карађоз
  Проклета авлија, Иво Андрић
  Љуба Врапче (Шампион)
  Кад су цветале тикве, Драгослав Михаиловић
  Ђорђе Катић
  Корени, Добрица Ћосић

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите речи у којима је извршено јотовање:

  ишчупати хваљен вежем руци бржи изљубити учениче

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У ком се падежу и броју налазе подвучене именице у следећој реченици:
  Млад један човек изда на јавност збирку својих песама.

  збирку
  номинатив, једнина
  песама
  акузатив, једнина
  човек
  генитив, множина

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ:

  Хиљаду пута сам ти рекао! 

  1. метафора
  2. хипербола 
  3. симплоха
  4. персонификација

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

  У касабу су стизали нови листови који су покретани у Сарајеву.  

  1. односна реченица,
  2. изрична реченица,
  3. допусна реченица.
  4. временска реченица,

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Који речник  је написао Ђура Даничић?
   

  1. Лексикон страних речи и израза
  2. Српски рјечник
  3. Рјечник из књижевних старина српских
  4. Речник српскохрватскога књижевног језика

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време