Задаци

 • 1.      

  Одредите синтаксичку функцију (службу) коју има подвучени члан у 
  следећој реченици:

  Никад нико није запамтио такву тишину над градом.
   

  1. објекат
  2. атрибут
  3. субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ:

  Хиљаду пута сам ти рекао! 

  1. метафора
  2. хипербола 
  3. персонификација
  4. симплоха

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ: 

  Тужна радост, ружна лепота.

  1. оксиморон
  2. метафора
  3. анафора

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећем низу означите придеве субјективне оцене: 
   

  пластичан лиснат црвенкаст луцкаст бледуњав ћелав воден

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Речи алас и рибар стоје у односу: 
   

  1. хомонимије
  2. синонимије
  3. полисемије

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Свуд се данас осећа да су хиљаде прошле крај лешина, рушевина, и обишле свет и вратиле се
  дома, тражећи мисли, законе и живот какви су били. Тражећи стару, навиклу, књижевност,
  познате, удобне, сензације, протумачене мисли. Лирску поезију вечних, свакидашњих
  метафора, оно драго циле-миле стихова, сликова, хризантема, које су цветале у нашим,
  недељним додацима. Али су дошле нове мисли, нови заноси, нови закони, нови морали! Може
  се бити против нас, али против наших садржаја, и интенсија, узалуд.


  Наведени одломак из манифеста Објашњење Суматре  написао је: 

  1. Милош Црњански
  2. Иво Андрић
  3. Јован Дучић

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  Војномедицинска академија

  1. ВМА
  2. В.М.А.
  3. Вма

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Патећи за сином Серјожом, кога је морала да напусти када је отишла од мужа, Ана Карењина схвата да је, као прељубница, заувек одбачена из високих друштвених кругова. Њен нови живот испуњен је кајањем и разочарањем, па и љубомором. Као једини излаз, спас од себе и других, али и као својеврсну казну за човека због којег је све одбацила, јунакиња одлучује да изврши самоубиство. Највећи део фабуле овог дела дешава се на племићким имањима у 19. веку, у Петрограду (Санкт Петербургу) и:

  (У празно поље упишите име града.) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У сложеницама једанпут, црвенперка, странпутица, ванбродски, значењска граница између 
  првог и другог дела сложеница спречава једну гласовну промену. Та промена се зове:
   

  1. јотовање.
  2. палатализација,
  3. једначење сугласника по звучности,
  4. једначење сугласника поместу артикулације (творбе, изговора),

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ретардација је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. стилска фигура
  2. уводна етапа у развоју драмске радње
  3. опис неизговорених мисли јунака
  4. успоравање епске радње

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Које је године Вук Караџић објавио своју прву граматику народног језика коју је назвао 
  Писменица сербскога ïезика?
   

  1. 1847. година
  2. 1818. година
  3. 1814. година

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

  У касабу су стизали нови листови који су покретани у Сарајеву.  

  1. допусна реченица.
  2. изрична реченица,
  3. односна реченица,
  4. временска реченица,

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите вокале који се изговарају тако што се језик покреће према предњем делу 
  усне дупље:
   

  1. у
  2. е
  3. о
  4. а
  5. и

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите речи у којима је извршено јотовање:

  учениче изљубити хваљен руци вежем бржи ишчупати

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите главне речи следећих синтагми: 
   

  1. леп као слика, 2. прича с тужним крајем, 3. плаво небо 4. гледати своја посла

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Царе Душане, 
  тражим помиловање
  за војничка гробља усамљена
  којих се регрут само каткад сети


  У песничкој збирци из које су наведени стихови води се својеврсни дијалог са
  Душановим закоником.
  Име аутора збирке : 

  1. Алекса Шантић
  2. Момчило Настасијевић
  3. Десанка Максимовић

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Одредите синтаксичку функцију (службу) коју има подвучени члан у 
  следећој реченици:

  Никад нико није запамтио такву тишину над градом.

   

  1. апозиција
  2. атрибут
  3. субјекат
  4. објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Повежите имена наведених јунака из леве колоне са називима дела и именима писаца из десне колоне. 
   

  Карађоз
  Кад су цветале тикве, Драгослав Михаиловић
  Љуба Врапче (Шампион)
  Корени, Добрица Ћосић
  Ђорђе Катић
  Проклета авлија, Иво Андрић

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Одредите којим врстама речи припадају подвучене речи у следећој реченици: 
  После савијем и запечатим писмо, па легнем у наш кревет.

  (Примере из леве колоне повежите са врстама речи из десне колоне.)
   

  па
  везник
  после
  прилог
  у
  заменица
  наш
  предлог

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време