Задаци

 • 1.      

  Који речник  је написао Ђура Даничић?
   

  1. Лексикон страних речи и израза
  2. Речник српскохрватскога књижевног језика
  3. Српски рјечник
  4. Рјечник из књижевних старина српских

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите вокале који се изговарају тако што се језик покреће према предњем делу 
  усне дупље:
   

  1. и
  2. е
  3. у
  4. а
  5. о

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

   Мада се већ први сумрак хвата, разабиру се између дрвећа кућице. 

  1. изрична реченица.
  2. допусна реченица,
  3. временска реченица,
  4. односна реченица,

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите главне речи следећих синтагми: 
   

  1. леп као слика, 2. прича с тужним крајем, 3. плаво небо 4. гледати своја посла

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Патећи за сином Серјожом, кога је морала да напусти када је отишла од мужа, Ана Карењина схвата да је, као прељубница, заувек одбачена из високих друштвених кругова. Њен нови живот испуњен је кајањем и разочарањем, па и љубомором. Као једини излаз, спас од себе и других, али и као својеврсну казну за човека због којег је све одбацила, јунакиња одлучује да изврши самоубиство. Највећи део фабуле овог дела дешава се на племићким имањима у 19. веку, у Петрограду (Санкт Петербургу) и:

  (У празно поље упишите име града.) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ:

  Хиљаду пута сам ти рекао! 

  1. симплоха
  2. хипербола 
  3. персонификација
  4. метафора

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Посланица је дело: 

  1. које је црква забрањивала
  2. у облику писма
  3. у коме се хвале врлине одређеног појединца

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ретардација је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. стилска фигура
  2. успоравање епске радње
  3. опис неизговорених мисли јунака
  4. уводна етапа у развоју драмске радње

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У следећем низу означите придеве субјективне оцене: 
   

  ћелав луцкаст воден лиснат пластичан бледуњав црвенкаст

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Повежите имена наведених јунака из леве колоне са називима дела и именима писаца из десне колоне. 
   

  Љуба Врапче (Шампион)
  Кад су цветале тикве, Драгослав Михаиловић
  Карађоз
  Корени, Добрица Ћосић
  Ђорђе Катић
  Проклета авлија, Иво Андрић

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите речи у којима је извршено јотовање:

  руци ишчупати хваљен изљубити вежем бржи учениче

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Које је године Вук Караџић објавио своју прву граматику народног језика коју је назвао 
  Писменица сербскога ïезика?
   

  1. 1814. година
  2. 1818. година
  3. 1847. година

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. генитив и генитив
  2. акузатив и генитив
  3. акузатив и локатив
  4. генитив и локатив

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  и слично 

  1. и сл.
  2. и сл
  3. исл.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици означите глаголе свршеног вида: 
  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и
  оде да тражи агенцију.

  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и оде да тражи агенцију.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У ком се падежу и броју налазе подвучене именице у следећој реченици:
  Млад један човек изда на јавност збирку својих песама.

  песама
  генитив, множина
  збирку
  номинатив, једнина
  човек
  акузатив, једнина

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Напишите малим словима ђирилице који дијалекат штокавског наречја екавског изговора спада у групу млађих 
  штокавских дијалеката:

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Одредите синтаксичку функцију (службу) коју има подвучени члан у 
  следећој реченици:

  Никад нико није запамтио такву тишину над градом.

   

  1. објекат
  2. атрибут
  3. апозиција
  4. субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ: 

  Тужна радост, ружна лепота.

  1. анафора
  2. оксиморон
  3. метафора

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време