Задаци

 • 1.      

  Повежите имена наведених јунака из леве колоне са називима дела и именима писаца из десне колоне. 
   

  Карађоз
  Корени, Добрица Ћосић
  Ђорђе Катић
  Проклета авлија, Иво Андрић
  Љуба Врапче (Шампион)
  Кад су цветале тикве, Драгослав Михаиловић

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

  У касабу су стизали нови листови који су покретани у Сарајеву.  

  1. допусна реченица.
  2. изрична реченица,
  3. временска реченица,
  4. односна реченица,

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Који речник  је написао Ђура Даничић?
   

  1. Лексикон страних речи и израза
  2. Речник српскохрватскога књижевног језика
  3. Рјечник из књижевних старина српских
  4. Српски рјечник

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Посланица је дело: 

  1. у облику писма
  2. у коме се хвале врлине одређеног појединца
  3. које је црква забрањивала

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Царе Душане, 
  тражим помиловање
  за војничка гробља усамљена
  којих се регрут само каткад сети


  У песничкој збирци из које су наведени стихови води се својеврсни дијалог са
  Душановим закоником.
  Назив збирке је: 

  1.  Памтићу све
  2.  Дијалог са Душановим закоником
  3.   Тражим помиловање

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ:

  Хиљаду пута сам ти рекао! 

  1. метафора
  2. хипербола 
  3. персонификација
  4. симплоха

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећем низу означите придеве субјективне оцене: 
   

  лиснат ћелав црвенкаст воден луцкаст пластичан бледуњав

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Одредите на којој  стилској фигури се заснива наведени исказ: 

  Тужна радост, ружна лепота.

  1. анафора
  2. метафора
  3. оксиморон

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Патећи за сином Серјожом, кога је морала да напусти када је отишла од мужа, Ана Карењина схвата да је, као прељубница, заувек одбачена из високих друштвених кругова. Њен нови живот испуњен је кајањем и разочарањем, па и љубомором. Као једини излаз, спас од себе и других, али и као својеврсну казну за човека због којег је све одбацила, јунакиња одлучује да изврши самоубиство. Највећи део фабуле овог дела дешава се на племићким имањима у 19. веку, у Петрограду (Санкт Петербургу) и:

  (У празно поље упишите име града.) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. генитив и генитив
  2. акузатив и локатив
  3. акузатив и генитив
  4. генитив и локатив

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Речи алас и рибар стоје у односу: 
   

  1. хомонимије
  2. синонимије
  3. полисемије

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ретардација је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. стилска фигура
  2. опис неизговорених мисли јунака
  3. успоравање епске радње
  4. уводна етапа у развоју драмске радње

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите вокале који се изговарају тако што се језик покреће према предњем делу 
  усне дупље:
   

  1. и
  2. а
  3. у
  4. о
  5. е

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У следећој реченици означите глаголе свршеног вида: 
  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и
  оде да тражи агенцију.

  Марија помисли на летовање које долази, па размишљајући још мало, диже се и оде да тражи агенцију.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Одредите синтаксичку функцију (службу) коју има подвучени члан у 
  следећој реченици:

  Никад нико није запамтио такву тишину над градом.

   

  1. атрибут
  2. апозиција
  3. објекат
  4. субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У основи романа Зона Замфирова  налази се љубавна прича са перипетијама које проистичу из различитих положаја јунака у друштву, али и из комичних епизода и преокрета. Њени главни јунаци су прелепа кћи, мезимица богатог и угледног газде, и кујунџија и трговац Мане. Његова горопадна тетка жели да на своју руку убрза просидбу па непозвана долази у девојчину кућу и својим понашањем изазива инцидент. Исмејани младожења одлучује да се освети интригом којом уништава девојчин углед.

  Дијалекатски говор јунака, указивање на социјалне разлике у друштву и хумор указују да роман припада епохи:

  1. реализма,
  2. романтизма,
  3. сентиментализма.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  и слично 

  1. и сл
  2. исл.
  3. и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Које је године Вук Караџић објавио своју прву граматику народног језика коју је назвао 
  Писменица сербскога ïезика?
   

  1. 1818. година
  2. 1847. година
  3. 1814. година

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У ком се падежу и броју налазе подвучене именице у следећој реченици:
  Млад један човек изда на јавност збирку својих песама.

  човек
  генитив, множина
  збирку
  номинатив, једнина
  песама
  акузатив, једнина

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Свуд се данас осећа да су хиљаде прошле крај лешина, рушевина, и обишле свет и вратиле се
  дома, тражећи мисли, законе и живот какви су били. Тражећи стару, навиклу, књижевност,
  познате, удобне, сензације, протумачене мисли. Лирску поезију вечних, свакидашњих
  метафора, оно драго циле-миле стихова, сликова, хризантема, које су цветале у нашим,
  недељним додацима. Али су дошле нове мисли, нови заноси, нови закони, нови морали! Може
  се бити против нас, али против наших садржаја, и интенсија, узалуд.


  Наведени одломак из манифеста Објашњење Суматре  написао је: 

  1. Милош Црњански
  2. Иво Андрић
  3. Јован Дучић

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време