Задаци

 • 1.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите синонимски пар:

  1. болешљив-болећив
  2. остварљивост-оствареност
  3. баретина-баруштина

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. старословенски језик
  2. рускословенски језик
  3. српскословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. косовско-ресавски
  2. шумадијско-војвођански
  3. источнохерцеговачки
  4. призренско-тимочи

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард Лављег срца
  2. Ричард лављег срца
  3. Карло велики
  4. Карло Велики
  5. Ричард Лављег Срца

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пало је наређење да кренемо.
  2. Лустер се откачио и пао на под.
  3. Пала је са дрвета и повредила се.
  4. Када је пала влада, сви планови су му пропали.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. синонимије
  2. антонимије
  3. полисемије
  4. хомонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1847.
  2. 1832.
  3. 1836.
  4. 1818.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  десеторица, јаук, својина, младожења, певач, плаветнило. мањина,

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. тиши
  2. ишчачкати
  3. ношња
  4. пишем

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. источнохерцеговачки
  2. косовско-ресавски
  3. шумадијско-војвођански
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Захарија Орфелин
  2. Јован Рајић
  3. Гаврило Стефановић Венцловић
  4. Доситеј Обрадовић

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именски део предиката апозиција именица атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенским језиком
  2. српскословенским језиком
  3. славеносрпским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време