Задаци

 • 1.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. косовско-ресавски
  2. призренско-тимочки
  3. источнохерцеговачки
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурина костур кошчат костурница

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  знати изабрати певушити казати

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с кратким вокалом
  2. двосложни скуп ије
  3. једносложни скуп је с дугим вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. пишем
  2. ношња
  3. тиши
  4. ишчачкати

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Чули смо резултат од неког детета.
  2. Дошао је ко је хтео.
  3. Неко је малопре куцао.
  4. Који је данас дан?

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Њ, Н, Р
  2. Ш, Ц, Ћ
  3. Ш, Ж, Ђ
  4. Ј, Љ, Ђ

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Сви су у женском роду.
  2. Налазе се у облику множине.
  3. Спадају у описне придеве.
  4. Сви су у акузативу.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција именица именски део предиката атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. источнохерцеговачки
  2. шумадијско-војвођански
  3. косовско-ресавски
  4. призренско-тимочи

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. полисемије
  2. антонимије
  3. синонимије
  4. хомонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разби стакло!
  2. У случају опасности разбиј стакло!
  3. У случају опасности разбијте стакло!
  4. У случају опасности разбите стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. белоруски
  2. пољски
  3. руски
  4. бугарски
  5. лужичкосрпски

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  нижи пажљив можеш вежеш

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време