Задаци

 • 1.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. његовој
  2. њена
  3. ваших
  4. њој
  5. никаквог
  6. твога

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горедоле
  2. горе доле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ц, Ћ
  2. Ш, Ж, Ђ
  3. Ј, Љ, Ђ
  4. Њ, Н, Р

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција атрибут објекат придев

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. метафором
  2. метонимијом
  3. синегдохом

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. јотовање и једначење сугласника по звучности.
  2. прелазак л у о;
  3. јотовање;
  4. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. палатализација
  2. сибиларизација
  3. јотовање
  4. једначење сугласника по месту творбе
  5. једначење сугласника по звучности
  6. губљење сугласника

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  број придев објекат именица

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. зачеље
  2. челенка
  3. челник
  4. челце

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Подвучена заменица је у дативу.
  2. То је одручна придевска заменица. 
  3. Подвучена заменица је у локативу.
  4. Њен основни облик гласи шта.
  5. Њен основни облик гласи ништа.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  2. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  3. Да ли бисте то икоме саветовали?

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. косовско-ресавски
  2. призренско-тимочки
  3. шумадијско-војвођански
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1818.
  2. 1847.
  3. 1832.
  4. 1836.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време