Задаци

 • 1.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард Лављег Срца
  2. Ричард Лављег срца
  3. Ричард лављег срца
  4. Карло велики
  5. Карло Велики

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  пажљив нижи вежеш можеш

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  субјекат
  се наљутио
  прилошка одредба за узрок
  на другове
  неправи објекат
  јер га нису чекали
  предикат

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. славеносрпским језиком
  2. српскословенским језиком
  3. рускословенским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. синегдохом
  2. метонимијом
  3. метафором

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. губљење сугласника
  2. сибиларизација
  3. једначење сугласника по звучности
  4. једначење сугласника по месту творбе
  5. јотовање
  6. палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ј, Љ, Ђ
  2. Ш, Ц, Ћ
  3. Њ, Н, Р
  4. Ш, Ж, Ђ

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе-доле
  2. горедоле
  3. горе доле

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурница кошчат костурина костур

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. термин
  2. историзам
  3. архаизам
  4. неологизам
  5. дијалектизам
  6. позајмљеница
  7. жаргонизам

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  придев атрибут објекат апозиција

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите синонимски пар:

  1. брижан-брижљив
  2. бојажљивац-бојажљивко
  3. клизиште-клизалиште

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време