Задаци

 • 1.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбијте стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбите стакло!
  4. У случају опасности разбиј стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кадтад кад тад кад-тад

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1832.
  2. 1847.
  3. 1836.
  4. 1818.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. спада у меке гласове;
  2. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;
  3. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  4. при његовом изговору гласне жице трепере.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Њен основни облик гласи шта.
  2. Подвучена заменица је у дативу.
  3. Њен основни облик гласи ништа.
  4. Подвучена заменица је у локативу.
  5. То је одручна придевска заменица. 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  вежеш можеш нижи пажљив

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челенка
  2. челце
  3. челник
  4. зачеље

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Спадају у описне придеве.
  2. Сви су у акузативу.
  3. Сви су у женском роду.
  4. Налазе се у облику множине.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. косовско-ресавски
  2. шумадијско-војвођански
  3. призренско-тимочки
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. архаизам
  2. дијалектизам
  3. термин
  4. позајмљеница
  5. неологизам
  6. историзам
  7. жаргонизам

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Како господар свира, онако млађи игра.
  2. Паметан полако иде, а брзо дође.
  3. Каква мајка онака и ћерка.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција придев атрибут објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Захарија Орфелин
  2. Гаврило Стефановић Венцловић
  3. Доситеј Обрадовић
  4. Јован Рајић

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горедоле
  2. горе доле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време