Задаци

 • 1.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенским језиком
  2. српскословенским језиком
  3. славеносрпским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. косовско-ресавски
  2. шумадијско-војвођански
  3. призренско-тимочки
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. суфикси
  2. творбене основе
  3. префиксоиди

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горедоле
  2. горе доле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Неко је малопре куцао.
  2. Који је данас дан?
  3. Чули смо резултат од неког детета.
  4. Дошао је ко је хтео.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црно-бели
  2. црно бели
  3. црнобели

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. четири
  3. три

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Сви су у акузативу.
  2. Сви су у женском роду.
  3. Налазе се у облику множине.
  4. Спадају у описне придеве.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  2. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  3. Да ли бисте то икоме саветовали?

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. због
  2. ради

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Њен основни облик гласи ништа.
  2. Њен основни облик гласи шта.
  3. Подвучена заменица је у локативу.
  4. Подвучена заменица је у дативу.
  5. То је одручна придевска заменица. 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1847.
  2. 1832.
  3. 1818.
  4. 1836.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  пажљив вежеш можеш нижи

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време