Задаци

 • 1.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црно бели
  2. црнобели
  3. црно-бели

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. бугарски
  2. руски
  3. лужичкосрпски
  4. белоруски
  5. пољски

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. прелазак л у о;
  2. јотовање и једначење сугласника по звучности.
  3. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  4. јотовање;

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. шумадијско-војвођански
  2. призренско-тимочки
  3. источнохерцеговачки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горедоле
  2. горе доле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с кратким вокалом
  2. двосложни скуп ије
  3. једносложни скуп је с дугим вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кадтад кад тад

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбите стакло!
  2. У случају опасности разбијте стакло!
  3. У случају опасности разби стакло!
  4. У случају опасности разбиј стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  предлог
  међутим
  везник
  иако
  речца

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  2. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  3. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  придев објекат апозиција атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време