Задаци

 • 1.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. метонимијом
  2. метафором
  3. синегдохом

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. славеносрпским језиком
  2. рускословенским језиком
  3. српскословенским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црно бели
  2. црнобели
  3. црно-бели

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Паметан полако иде, а брзо дође.
  2. Каква мајка онака и ћерка.
  3. Како господар свира, онако млађи игра.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Чули смо резултат од неког детета.
  2. Неко је малопре куцао.
  3. Који је данас дан?
  4. Дошао је ко је хтео.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. атрибут
  2. прилошки део предиката
  3. именски део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурница костур кошчат костурина

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  2. спада у меке гласове;
  3. при његовом изговору гласне жице трепере.
  4. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  барка срамежљив сив биљка булка певца бал краљ

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  изабрати певушити казати знати

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. твога
  2. његовој
  3. њена
  4. њој
  5. никаквог
  6. ваших

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  2. Пала је са дрвета и повредила се.
  3. Пало је наређење да кренемо.
  4. Лустер се откачио и пао на под.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. косовско-ресавски
  2. источнохерцеговачки
  3. шумадијско-војвођански
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбиј стакло!
  2. У случају опасности разбијте стакло!
  3. У случају опасности разбите стакло!
  4. У случају опасности разби стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с кратким вокалом
  2. двосложни скуп ије
  3. једносложни скуп је с дугим вокалом

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време