Задаци

 • 1.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Карло велики
  2. Ричард Лављег Срца
  3. Карло Велики
  4. Ричард лављег срца
  5. Ричард Лављег срца

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. њој
  2. никаквог
  3. његовој
  4. њена
  5. твога
  6. ваших

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. три
  2. четири
  3. две

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  можеш нижи пажљив вежеш

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Гаврило Стефановић Венцловић
  2. Доситеј Обрадовић
  3. Јован Рајић
  4. Захарија Орфелин

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  предикат
  се наљутио
  субјекат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. једначење сугласника по месту творбе
  2. сибиларизација
  3. једначење сугласника по звучности
  4. јотовање
  5. губљење сугласника
  6. палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  мањина, плаветнило. својина, певач, младожења, десеторица, јаук,

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. белоруски
  3. лужичкосрпски
  4. руски
  5. бугарски

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  му
  предикат
  да одмах дође
  субјекат
  ти
  неправи објекат
  реци
  (прави) објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. хомонимије
  2. синонимије
  3. полисемије
  4. антонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Дошао је ко је хтео.
  2. Који је данас дан?
  3. Чули смо резултат од неког детета.
  4. Неко је малопре куцао.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време