Задаци

 • 1.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  прилошка одредба за узрок
  се наљутио
  субјекат
  на другове
  неправи објекат
  јер га нису чекали
  предикат

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  2. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  3. Да ли бисте то икоме саветовали?

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1847.
  2. 1818.
  3. 1832.
  4. 1836.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. таквих
  2. чијем
  3. оноликим
  4. оваквог
  5. њихова

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Њ, Н, Р
  2. Ш, Ц, Ћ
  3. Ј, Љ, Ђ
  4. Ш, Ж, Ђ

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. никаквог
  2. твога
  3. ваших
  4. њој
  5. његовој
  6. њена

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  2. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  3. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. источнохерцеговачки
  2. призренско-тимочки
  3. шумадијско-војвођански
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе-доле
  2. горедоле
  3. горе доле

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. синегдохом
  2. метонимијом
  3. метафором

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. прилошки део предиката
  2. атрибут
  3. именски део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. белоруски
  2. бугарски
  3. лужичкосрпски
  4. пољски
  5. руски

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбите стакло!
  2. У случају опасности разбијте стакло!
  3. У случају опасности разбиј стакло!
  4. У случају опасности разби стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Карло Велики
  2. Ричард Лављег Срца
  3. Ричард лављег срца
  4. Ричард Лављег срца
  5. Карло велики

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време