Задаци

 • 1.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. зачеље
  2. челник
  3. челенка
  4. челце

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  2. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  3. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите синонимски пар:

  1. болешљив-болећив
  2. остварљивост-оствареност
  3. баретина-баруштина

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костур костурина костурница кошчат

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  биљка бал булка срамежљив певца сив барка краљ

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад тад кад-тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  2. Пала је са дрвета и повредила се.
  3. Лустер се откачио и пао на под.
  4. Пало је наређење да кренемо.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  му
  субјекат
  реци
  неправи објекат
  ти
  (прави) објекат
  да одмах дође
  предикат

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  2. јотовање;
  3. јотовање и једначење сугласника по звучности.
  4. прелазак л у о;

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Спадају у описне придеве.
  2. Налазе се у облику множине.
  3. Сви су у женском роду.
  4. Сви су у акузативу.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбиј стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбите стакло!
  4. У случају опасности разбијте стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. суфикси
  2. префиксоиди
  3. творбене основе

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1836.
  2. 1818.
  3. 1847.
  4. 1832.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Чули смо резултат од неког детета.
  2. Који је данас дан?
  3. Дошао је ко је хтео.
  4. Неко је малопре куцао.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. палатализација
  2. сибиларизација
  3. јотовање
  4. једначење сугласника по месту творбе
  5. губљење сугласника
  6. једначење сугласника по звучности

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. изговору гласа „јат“.
  2. развитку акцента и облика речи
  3. систему независних реченица

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време