Задаци

 • 1.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  част час чар чеп длан

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  бал краљ срамежљив булка барка сив певца биљка

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ц, Ћ
  2. Њ, Н, Р
  3. Ј, Љ, Ђ
  4. Ш, Ж, Ђ

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. ради
  2. због

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  број објекат придев именица

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбијте стакло!
  2. У случају опасности разбите стакло!
  3. У случају опасности разби стакло!
  4. У случају опасности разбиј стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. синонимије
  2. полисемије
  3. хомонимије
  4. антонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  певач, десеторица, јаук, плаветнило. младожења, својина, мањина,

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. источнохерцеговачки
  2. косовско-ресавски
  3. призренско-тимочки
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именица атрибут именски део предиката апозиција

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кад тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горедоле
  2. горе доле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  атрибут апозиција објекат придев

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време