Задаци

 • 1.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  знати казати певушити изабрати

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција именски део предиката именица атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. синегдохом
  2. метафором
  3. метонимијом

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  можеш пажљив нижи вежеш

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите синонимски пар:

  1. брижан-брижљив
  2. клизиште-клизалиште
  3. бојажљивац-бојажљивко

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разби стакло!
  2. У случају опасности разбиј стакло!
  3. У случају опасности разбијте стакло!
  4. У случају опасности разбите стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. систему независних реченица
  2. изговору гласа „јат“.
  3. развитку акцента и облика речи

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. шумадијско-војвођански
  2. призренско-тимочки
  3. косовско-ресавски
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  длан чеп час част чар

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. таквих
  2. оваквог
  3. њихова
  4. чијем
  5. оноликим

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  2. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  3. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време