Задаци

 • 1.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  неправи објекат
  се наљутио
  предикат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенски језик
  2. старословенски језик
  3. рускословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Захарија Орфелин
  2. Гаврило Стефановић Венцловић
  3. Доситеј Обрадовић
  4. Јован Рајић

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Њен основни облик гласи шта.
  2. Њен основни облик гласи ништа.
  3. Подвучена заменица је у локативу.
  4. Подвучена заменица је у дативу.
  5. То је одручна придевска заменица. 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. јотовање;
  2. прелазак л у о;
  3. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  4. јотовање и једначење сугласника по звучности.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  пажљив нижи вежеш можеш

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбите стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбиј стакло!
  4. У случају опасности разбијте стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. славеносрпским језиком
  2. рускословенским језиком
  3. српскословенским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. шумадијско-војвођански
  2. призренско-тимочки
  3. источнохерцеговачки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. синонимије
  2. полисемије
  3. хомонимије
  4. антонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кад тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  2. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;
  3. спада у меке гласове;
  4. при његовом изговору гласне жице трепере.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време