Задаци

 • 1.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. призренско-тимочи
  2. косовско-ресавски
  3. шумадијско-војвођански
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. четири
  2. три
  3. две

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  барка певца сив бал биљка краљ срамежљив булка

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. систему независних реченица
  2. изговору гласа „јат“.
  3. развитку акцента и облика речи

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црнобели
  2. црно бели
  3. црно-бели

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  ти
  неправи објекат
  реци
  (прави) објекат
  да одмах дође
  предикат
  му
  субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. неологизам
  2. термин
  3. архаизам
  4. историзам
  5. позајмљеница
  6. дијалектизам
  7. жаргонизам

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Њен основни облик гласи шта.
  2. Њен основни облик гласи ништа.
  3. Подвучена заменица је у локативу.
  4. То је одручна придевска заменица. 
  5. Подвучена заменица је у дативу.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Доситеј Обрадовић
  2. Гаврило Стефановић Венцловић
  3. Захарија Орфелин
  4. Јован Рајић

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. именски део предиката
  2. прилошки део предиката
  3. атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  2. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  3. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурница кошчат костурина костур

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Да ли бисте то икоме саветовали?
  2. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  3. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1832.
  2. 1847.
  3. 1836.
  4. 1818.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време