Задаци

 • 1.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  2. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  3. Да ли бисте то икоме саветовали?

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с дугим вокалом
  2. двосложни скуп ије
  3. једносложни скуп је с кратким вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. три
  3. четири

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе доле
  2. горе-доле
  3. горедоле

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Захарија Орфелин
  2. Јован Рајић
  3. Гаврило Стефановић Венцловић
  4. Доситеј Обрадовић

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. призренско-тимочи
  2. косовско-ресавски
  3. шумадијско-војвођански
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именица број објекат придев

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  2. Пало је наређење да кренемо.
  3. Лустер се откачио и пао на под.
  4. Пала је са дрвета и повредила се.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција атрибут објекат придев

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. бугарски
  2. белоруски
  3. лужичкосрпски
  4. пољски
  5. руски

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;
  2. спада у меке гласове;
  3. при његовом изговору гласне жице трепере.
  4. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Карло Велики
  2. Ричард Лављег срца
  3. Ричард лављег срца
  4. Ричард Лављег Срца
  5. Карло велики

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Спадају у описне придеве.
  2. Сви су у акузативу.
  3. Налазе се у облику множине.
  4. Сви су у женском роду.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. суфикси
  2. творбене основе
  3. префиксоиди

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кад тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време