Задаци

 • 1.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ж, Ђ
  2. Ш, Ц, Ћ
  3. Њ, Н, Р
  4. Ј, Љ, Ђ

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард Лављег Срца
  2. Ричард Лављег срца
  3. Ричард лављег срца
  4. Карло велики
  5. Карло Велики

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите синонимски пар:

  1. бојажљивац-бојажљивко
  2. брижан-брижљив
  3. клизиште-клизалиште

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. префиксоиди
  2. суфикси
  3. творбене основе

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите синонимски пар:

  1. болешљив-болећив
  2. баретина-баруштина
  3. остварљивост-оствареност

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. косовско-ресавски
  2. шумадијско-војвођански
  3. призренско-тимочки
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. старословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. рускословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. бугарски
  3. руски
  4. лужичкосрпски
  5. белоруски

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. источнохерцеговачки
  2. шумадијско-војвођански
  3. косовско-ресавски
  4. призренско-тимочи

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенски језик
  2. старословенски језик
  3. рускословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  објекат именица придев број

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  му
  неправи објекат
  ти
  субјекат
  реци
  предикат
  да одмах дође
  (прави) објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  субјекат
  се наљутио
  предикат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. четири
  2. три
  3. две

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  придев објекат атрибут апозиција

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време