Задаци

 • 1.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челце
  2. зачеље
  3. челенка
  4. челник

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. атрибут
  2. именски део предиката
  3. прилошки део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  знати казати певушити изабрати

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  реци
  субјекат
  да одмах дође
  неправи објекат
  ти
  предикат
  му
  (прави) објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. косовско-ресавски
  2. источнохерцеговачки
  3. шумадијско-војвођански
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ц, Ћ
  2. Њ, Н, Р
  3. Ш, Ж, Ђ
  4. Ј, Љ, Ђ

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Дошао је ко је хтео.
  2. Чули смо резултат од неког детета.
  3. Неко је малопре куцао.
  4. Који је данас дан?

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. јотовање и једначење сугласника по звучности.
  2. прелазак л у о;
  3. јотовање;
  4. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. таквих
  2. оноликим
  3. чијем
  4. њихова
  5. оваквог

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. ношња
  2. ишчачкати
  3. тиши
  4. пишем

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време