Задаци

 • 1.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. оноликим
  2. оваквог
  3. чијем
  4. таквих
  5. њихова

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именица објекат број придев

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбиј стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбијте стакло!
  4. У случају опасности разбите стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. творбене основе
  2. суфикси
  3. префиксоиди

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Неко је малопре куцао.
  2. Чули смо резултат од неког детета.
  3. Који је данас дан?
  4. Дошао је ко је хтео.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурина кошчат костурница костур

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  ти
  неправи објекат
  да одмах дође
  (прави) објекат
  му
  предикат
  реци
  субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Доситеј Обрадовић
  2. Јован Рајић
  3. Захарија Орфелин
  4. Гаврило Стефановић Венцловић

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Њ, Н, Р
  2. Ш, Ц, Ћ
  3. Ш, Ж, Ђ
  4. Ј, Љ, Ђ

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард Лављег срца
  2. Ричард лављег срца
  3. Ричард Лављег Срца
  4. Карло Велики
  5. Карло велики

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  предлог
  међутим
  везник
  иако
  речца

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. ради
  2. због

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пало је наређење да кренемо.
  2. Лустер се откачио и пао на под.
  3. Пала је са дрвета и повредила се.
  4. Када је пала влада, сви планови су му пропали.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. три
  2. четири
  3. две

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време