Задаци

 • 1.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горедоле
  2. горе доле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Подвучена заменица је у локативу.
  2. Подвучена заменица је у дативу.
  3. То је одручна придевска заменица. 
  4. Њен основни облик гласи шта.
  5. Њен основни облик гласи ништа.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. чијем
  2. њихова
  3. таквих
  4. оваквог
  5. оноликим

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард лављег срца
  2. Карло Велики
  3. Ричард Лављег срца
  4. Ричард Лављег Срца
  5. Карло велики

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. двосложни скуп ије
  2. једносложни скуп је с кратким вокалом
  3. једносложни скуп је с дугим вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челенка
  2. зачеље
  3. челник
  4. челце

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  2. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  3. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кадтад кад тад

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именски део предиката апозиција атрибут именица

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. њена
  2. ваших
  3. никаквог
  4. њој
  5. његовој
  6. твога

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбите стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбиј стакло!
  4. У случају опасности разбијте стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. четири
  3. три

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  казати изабрати знати певушити

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Налазе се у облику множине.
  2. Спадају у описне придеве.
  3. Сви су у женском роду.
  4. Сви су у акузативу.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време