Задаци

 • 1.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  придев број именица објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  му
  предикат
  ти
  неправи објекат
  реци
  (прави) објекат
  да одмах дође
  субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. славеносрпским језиком
  2. рускословенским језиком
  3. српскословенским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  знати казати изабрати певушити

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Налазе се у облику множине.
  2. Сви су у акузативу.
  3. Сви су у женском роду.
  4. Спадају у описне придеве.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.
  2. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  3. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кад тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. ваших
  2. никаквог
  3. њена
  4. њој
  5. твога
  6. његовој

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. источнохерцеговачки
  2. косовско-ресавски
  3. призренско-тимочки
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. шумадијско-војвођански
  2. косовско-ресавски
  3. источнохерцеговачки
  4. призренско-тимочи

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челник
  2. челце
  3. зачеље
  4. челенка

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  атрибут објекат придев апозиција

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време