Задаци

 • 1.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард Лављег срца
  2. Ричард Лављег Срца
  3. Карло Велики
  4. Карло велики
  5. Ричард лављег срца

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите синонимски пар:

  1. брижан-брижљив
  2. клизиште-клизалиште
  3. бојажљивац-бојажљивко

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. једначење сугласника по звучности
  2. губљење сугласника
  3. сибиларизација
  4. палатализација
  5. јотовање
  6. једначење сугласника по месту творбе

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. систему независних реченица
  2. изговору гласа „јат“.
  3. развитку акцента и облика речи

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Како господар свира, онако млађи игра.
  2. Паметан полако иде, а брзо дође.
  3. Каква мајка онака и ћерка.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Који је данас дан?
  2. Дошао је ко је хтео.
  3. Неко је малопре куцао.
  4. Чули смо резултат од неког детета.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  десеторица, младожења, мањина, плаветнило. јаук, певач, својина,

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. три
  3. четири

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  речца
  међутим
  везник
  иако
  предлог

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кад тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. историзам
  2. термин
  3. позајмљеница
  4. жаргонизам
  5. дијалектизам
  6. неологизам
  7. архаизам

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  неправи објекат
  се наљутио
  субјекат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  предикат

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време