Задаци

 • 1.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  2. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;
  3. спада у меке гласове;
  4. при његовом изговору гласне жице трепере.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите синонимски пар:

  1. болешљив-болећив
  2. баретина-баруштина
  3. остварљивост-оствареност

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  атрибут објекат апозиција придев

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбите стакло!
  2. У случају опасности разбиј стакло!
  3. У случају опасности разбијте стакло!
  4. У случају опасности разби стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  му
  неправи објекат
  ти
  (прави) објекат
  да одмах дође
  субјекат
  реци
  предикат

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  срамежљив барка сив бал булка биљка певца краљ

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челце
  2. челник
  3. зачеље
  4. челенка

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. због
  2. ради

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. четири
  3. три

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. двосложни скуп ије
  2. једносложни скуп је с дугим вокалом
  3. једносложни скуп је с кратким вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Јован Рајић
  2. Доситеј Обрадовић
  3. Захарија Орфелин
  4. Гаврило Стефановић Венцловић

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костур кошчат костурница костурина

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. шумадијско-војвођански
  2. косовско-ресавски
  3. источнохерцеговачки
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. тиши
  2. ишчачкати
  3. пишем
  4. ношња

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време