Задаци

 • 1.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбијте стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбиј стакло!
  4. У случају опасности разбите стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  длан чар част час чеп

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе доле
  2. горе-доле
  3. горедоле

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. чијем
  2. оваквог
  3. њихова
  4. таквих
  5. оноликим

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. пишем
  2. тиши
  3. ношња
  4. ишчачкати

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  знати изабрати казати певушити

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Како господар свира, онако млађи игра.
  2. Паметан полако иде, а брзо дође.
  3. Каква мајка онака и ћерка.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1832.
  2. 1818.
  3. 1847.
  4. 1836.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  предлог
  међутим
  речца
  иако
  везник

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Лустер се откачио и пао на под.
  2. Пало је наређење да кренемо.
  3. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  4. Пала је са дрвета и повредила се.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурина костурница кошчат костур

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите синонимски пар:

  1. брижан-брижљив
  2. бојажљивац-бојажљивко
  3. клизиште-клизалиште

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенски језик
  2. старословенски језик
  3. рускословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црно бели
  2. црнобели
  3. црно-бели

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.
  2. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  3. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време