Задаци

 • 1.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. оноликим
  2. оваквог
  3. чијем
  4. њихова
  5. таквих

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  неправи објекат
  се наљутио
  предикат
  на другове
  субјекат
  јер га нису чекали
  прилошка одредба за узрок

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  пажљив нижи вежеш можеш

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  част чар длан чеп час

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  2. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  3. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. призренско-тимочки
  2. источнохерцеговачки
  3. шумадијско-војвођански
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард Лављег Срца
  2. Ричард лављег срца
  3. Ричард Лављег срца
  4. Карло велики
  5. Карло Велики

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Неко је малопре куцао.
  2. Који је данас дан?
  3. Дошао је ко је хтео.
  4. Чули смо резултат од неког детета.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. прелазак л у о;
  2. јотовање;
  3. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  4. јотовање и једначење сугласника по звучности.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  певач, својина, десеторица, јаук, мањина, младожења, плаветнило.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  2. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  3. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Каква мајка онака и ћерка.
  2. Паметан полако иде, а брзо дође.
  3. Како господар свира, онако млађи игра.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенским језиком
  2. српскословенским језиком
  3. славеносрпским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  бал барка биљка булка краљ срамежљив сив певца

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ц, Ћ
  2. Њ, Н, Р
  3. Ш, Ж, Ђ
  4. Ј, Љ, Ђ

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време