Задаци

 • 1.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(  104    \)
  \(    108 \)  
  \(   106   \)
  \(   100      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(        5\)  
  \(    20  \)  
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(  \frac{15}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(   -6\)
  \(  -12     \)
  \(  -18     \)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  -2(1+a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(5\)  
  \(4\)  
  \(2\)
  \(1\)     

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(-12\) 
  \(7\)
  \(-3\)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(14\)  
  \(16\)
  \(12\)    
  \(15\)  
  \(13\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  9     \)
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  1      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(1+2i\)
  \(2+i\)      
  \(2-i\)
   \(1-i\)
  \(1-2i\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(3\)
  \(2\)
  \(4\)  
  \(5 \)  
  \( 1 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \(  3    \)
  \( 6 \)
  \(    2     \)  
  \(     5    \)  
  \(   4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(  360    \)
  \(   120   \)
  \( 312   \)
  \(            288      \)  
  \(    216  \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време