Задаци

 • 1.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(        5\)  
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(    20  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(1\)     
  \(2\)
  \(3\)  
  \(5\)  
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(16\)
  \(10\)  
  \(6 \)       
   \(8\)
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(420\)
  \(512\)
  \(41\)  
  \(945\)  
  \(128\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(  360    \)
  \(            288      \)  
  \(   120   \)
  \(    216  \)  
  \( 312   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \( 3 \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(    2     \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  -2(1+a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{\pi}{2}\)
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  9  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(25\)
  \(24\)        
  \(28\)    
  \( 27\)
  \(26\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(2\)
  \(4\)  
  \(3\)
  \(5 \)  
  \( 1 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(   -1    \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
  \(4\)
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{2a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(-1\)
  \(6      \)
   \(-6\)
  \(4\)
   \(1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(     15    \)
  \(   9\)
  \(  3    \)
  \( 6 \)
  \(    12     \)   

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време