Задаци

 • 1.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 
  \(  -18     \)
  \(   -6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(170\)
  \(-260\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(41\)  
  \(128\)    
  \(945\)  
  \(512\)
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(10\)
  \(5\)  
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(1\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  3      
  6
  5
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(4\)
  \(-1\)
   \(-6\)
   \(1\)  
  \(6      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(-7\)
  \(7\)
  \(3\)
  \(-3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(28\)    
  \(25\)
  \(24\)        
  \(26\)
  \( 27\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(  3    \)
  \(     15    \)
  \(   9\)
  \( 6 \)
  \(    12     \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(   100      \)  
  \(    108 \)  
  \(  104    \)
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(5\)  
  \(3\)  
  \(1\)     
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \(4\)  
  \(3\)
  \( 1 \)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{2}{a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
  \(-12\)
   \( 8\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(     5    \)   
  бесконачно много 
  \(  2    \)
  \(   4\)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време