Задаци

 • 1.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  4
  3      
  5

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(  9  \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \(3\)
  \( 1 \)  
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
  \(1-2i\)  
  \(1+2i\)
  \(2-i\)
   \(1-i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5\)  
  \(1\)    
  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(10\)
   \(1+2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

   \(4\)  
  \(4,5\)
  \(3 \)
  \(2,5\)
  \(2\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  
  \(  1-i   \)
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(  104    \)
  \( 102  \)
  \(   100      \)  
  \(   106   \)
  \(    108 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(945\)  
  \(512\)
  \(41\)  
  \(420\)
  \(128\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(10\)  
  \(12\)
  \(16\)
  \(6 \)       

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-260\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(10\)  
  \(170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(   -1    \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(  1       \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  9     \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(  1      \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време