Задаци

 • 1.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
  \(-12\)
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \( \sqrt{3}  \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(   -1    \)
  \(  1       \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(41\)  
  \(128\)    
  \(945\)  
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(10\)  
  \(170\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(-260\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   100      \)  
  \( 102  \)
  \(   106   \)
  \(  104    \)
  \(    108 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -18     \)
  \(    6\) 
  \(    3  \) 
  \(  -12     \)
  \(   -6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  3      
  6
  4
  5

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(  360    \)
  \( 312   \)
  \(    216  \)  
  \(   120   \)
  \(            288      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  7    \)
  \(  9  \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \( 1 \)  
  \(5 \)  
  \(4\)  
  \(2\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
   \(1-i\)
  \(1+2i\)
  \(1-2i\)  
  \(2-i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \( 1 \)
  \(    2     \)  
  већи од \(     3     \)   
  \(  3    \)
  \(   0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(14\)  
  \(16\)
  \(13\)
  \(15\)  
  \(12\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{\pi}{2}\)
   \(\frac{2\pi}{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(    2     \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \( \frac{75}{4}      \)
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(    20  \)  
  \(        5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5\)  
  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(1\)    
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(10\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време