Задаци

 • 1.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(4\)  
  \(3\)  
  \(5\)  
  \(1\)     
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)
  \(  1      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(  3    \)
  \(     15    \)
  \(   9\)
  \( 6 \)
  \(    12     \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  -2(1+a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(6 \)       
  \(16\)
  \(12\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(5\)  
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(10\)
  \(1\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(4\)  
  \(5 \)  
  \( 1 \)  
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(2,5\)
   \(4\)  
  \(2\)  
  \(3 \)
  \(4,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(   -1    \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(  1       \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(13\)
  \(15\)  
  \(12\)    
  \(14\)  
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
  \(4\)
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  3      
  5
  6
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(    108 \)  
  \(  104    \)
  \(   100      \)  
  \( 102  \)
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(-1\)
  \(6      \)
  \(4\)
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(    20  \)  
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(        5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(     5    \)  
  \(   4\)
  \(  3    \)
  \(    2     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(6\)  
  \(3\)    
  \(4\)
  \(>7\)
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време