Задаци

 • 1.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(2\)
  \(1\)     
  \(4\)  
  \(3\)  
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(  7    \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-260\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(10\)  
  \(170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(1\)    
  \(10\)
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(7\)
  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(3\)
  \(-12\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(    12     \)   
  \(   9\)
  \( 6 \)
  \(  3    \)
  \(     15    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(41\)  
  \(128\)    
  \(945\)  
  \(512\)
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(   -1+i     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  3      
  5
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(6      \)
  \(4\)
  \(-1\)
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{\pi}{2}\)
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{3\pi}{4} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(10\)  
  \(6 \)       
  \(16\)
   \(8\)
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 
  \(  -18     \)
  \(   -6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \( 16\)
  \(-6 \)        
  \(4\)
  \(-12\)
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(4\)
  \(6\)  
  \(7 \)  
  \(3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  1      \)
  \(  9     \)
  \(    4   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време