Задаци

 • 1.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(4,5\)
  \(3 \)
  \(2\)  
   \(4\)  
  \(2,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(   -1    \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \( \sqrt{3}  \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(  1       \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \( 3 \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(    2     \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   100      \)  
  \(   106   \)
  \(  104    \)
  \(    108 \)  
  \( 102  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \( \frac{56}{65}  \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(  9  \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(    20  \)  
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(        5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \( 60 \)
  \(  30    \)
  \(    120     \)
  \(     240    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(420\)
  \(945\)  
  \(512\)
  \(128\)    
  \(41\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \( 1 \)  
  \(5 \)  
  \(3\)
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  3      
  6
  4
  5

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(12\)
  \(10\)  
  \(6 \)       
   \(8\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  већи од \(     3     \)   
  \(    2     \)  
  \( 1 \)
  \(  3    \)
  \(   0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време