Задаци

 • 1.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(  104    \)
  \(    108 \)  
  \(   106   \)
  \(   100      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  -2(1+a) \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
  \(1+2i\)
   \(1-i\)
  \(2-i\)
  \(1-2i\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(10\)
  \(1\)    
  \(5\)  
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(5-2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(     5    \)   
  \(   4\)
  бесконачно много 
  \(  2    \)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(945\)  
  \(420\)
  \(128\)    
  \(41\)  
  \(512\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(4\)  
  \(5\)  
  \(1\)     
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  7    \)
  \(  9  \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(15\)  
  \(16\)
  \(13\)
  \(14\)  
  \(12\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(  360    \)
  \(            288      \)  
  \(    216  \)  
  \( 312   \)
  \(   120   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(12\)
   \(8\)
  \(10\)  
  \(6 \)       
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  1      \)
  \(    4   \)  
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)
  \(   \frac{1}{4}          \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(7\)
  \(-3\)  
  \(-12\) 
  \(-7\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(3 \)
  \(2\)  
  \(4,5\)
  \(2,5\)
   \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(2\)
  \(4\)  
  \( 1 \)  
  \(3\)
  \(5 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(170\)
  \(10\)  
  \(-10\)        
  \(-260\)
   \(-170\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време