Задаци

 • 1.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(7\)
  \(-3\)  
  \(-12\) 
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   
  \(  2    \)
  \(   4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(  1       \)
  \(   -1    \)
  \( \sqrt{3}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \( 16\)
  \(-12\)
   \( 8\)
  \(-6 \)        
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \( 27\)
  \(25\)
  \(24\)        
  \(26\)
  \(28\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(12\)    
  \(13\)
  \(16\)
  \(14\)  
  \(15\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(-1\)
   \(-6\)
   \(1\)  
  \(4\)
  \(6      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    6\) 
  \(    3  \) 
  \(  -18     \)
  \(   -6\)
  \(  -12     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \( 6 \)
  \(  3    \)
  \(    12     \)   
  \(   9\)
  \(     15    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  -2(1+a) \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(945\)  
  \(420\)
  \(41\)  
  \(128\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(    108 \)  
  \( 102  \)
  \(   106   \)
  \(  104    \)
  \(   100      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(3\)
  \( 1 \)  
  \(4\)  
  \(2\)
  \(5 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(     240    \)   
  \( 60 \)
  \(    120     \)
  \(  30    \)
  \(   40 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(6 \)       
   \(8\)
  \(16\)
  \(12\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(  9     \)
  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \( 3 \)
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време