Задаци

 • 1.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(    4   \)  
  \(  1      \)
  \(  9     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \(   4\)
  \(    2     \)  
  \(     5    \)  
  \(  3    \)
  \( 6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(1\)     
  \(5\)  
  \(2\)
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \( 3 \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(   -1+i     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \(2\)
  \( 1 \)  
  \(4\)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  5
  3      
  6
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(14\)  
  \(13\)
  \(16\)
  \(15\)  
  \(12\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{2a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(    108 \)  
  \(  104    \)
  \(   100      \)  
  \( 102  \)
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -18     \)
  \(   -6\)
  \(    3  \) 
  \(  -12     \)
  \(    6\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(    120     \)
  \(  30    \)
  \( 60 \)
  \(     240    \)   
  \(   40 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \( 16\)
   \( 8\)
  \(4\)
  \(-6 \)        
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(10\)
  \(1\)    
  \(5\)  
   \(1+2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(7\)
  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(3\)
  \(-12\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(4,5\)
   \(4\)  
  \(2,5\)
  \(2\)  
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(28\)    
  \(24\)        
  \( 27\)
  \(25\)
  \(26\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време