Задаци

 • 1.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(4\)
  \(-1\)
   \(-6\)
   \(1\)  
  \(6      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \( 6 \)
  \(   9\)
  \(    12     \)   
  \(     15    \)
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \( \frac{75}{4}      \)
  \(        5\)  
  \(    20  \)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(  \frac{15}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5\)  
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(10\)
  \(1\)    
  \(5-2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \( 1 \)
  \(    2     \)  
  \(   0\)
  већи од \(     3     \)   
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(    2     \) 
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

   \( 8\)
  \(4\)
  \(-6 \)        
  \(-12\)
  \( 16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(  9  \)
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(7 \)  
  \(6\)  
  \(4\)
  \(3\)    
  \(>7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(28\)    
  \( 27\)
  \(25\)
  \(26\)
  \(24\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(  2    \)
  \(     5    \)   
  \(   4\)
  бесконачно много 
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2-i\)
  \(2+i\)      
  \(1+2i\)
   \(1-i\)
  \(1-2i\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

   \(4\)  
  \(4,5\)
  \(2,5\)
  \(2\)  
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{3}{4}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време