Задаци

 • 1.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(    2     \)  
  \(   0\)
  \( 1 \)
  већи од \(     3     \)   
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \( 3 \)
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(    2     \) 
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   106   \)
  \(    108 \)  
  \(   100      \)  
  \(  104    \)
  \( 102  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \( 60 \)
  \(   40 \)
  \(    120     \)
  \(     240    \)   
  \(  30    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(    216  \)  
  \(  360    \)
  \( 312   \)
  \(            288      \)  
  \(   120   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-10\)        
  \(170\)
  \(10\)  
  \(-260\)
   \(-170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(  3    \)
  \(     15    \)
  \(   9\)
  \(    12     \)   
  \( 6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
   \( 8\)
  \(-6 \)        
  \( 16\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(  \frac{\pi}{6}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
   \(-6\)
  \(4\)
  \(-1\)
  \(6      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(   4\)
  \(  2    \)
  \(     5    \)   
  \( 3 \)
  бесконачно много 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(12\)    
  \(14\)  
  \(15\)  
  \(13\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  7    \)
  \(  9  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(16\)
  \(6 \)       
  \(10\)  
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време