Задаци

 • 1.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(    i  \)  
  \(   -1-i    \)  
  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(1\)     
  \(5\)  
  \(3\)  
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(     5    \)   
  \(   4\)
  \(  2    \)
  бесконачно много 
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \(    120     \)
  \(     240    \)   
  \(  30    \)
  \( 60 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(4\)
  \(6\)  
  \(7 \)  
  \(3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(            288      \)  
  \( 312   \)
  \(  360    \)
  \(   120   \)
  \(    216  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-260\)
  \(10\)  
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(3\)
  \(7\)
  \(-3\)  
  \(-12\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{4}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(41\)  
  \(420\)
  \(945\)  
  \(128\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(10\)  
  \(12\)
  \(6 \)       
   \(8\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

   \( 8\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
  \(4\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  3      
  5
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(16\)
  \(13\)
  \(14\)  
  \(12\)    
  \(15\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  1      \)
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)
  \(    4   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
  \(2-i\)
   \(1-i\)
  \(1-2i\)  
  \(1+2i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време