Задаци

 • 1.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
  \( 16\)
  \(-12\)
   \( 8\)
  \(-6 \)        

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  \(   4\)
  \( 6 \)
  \(     5    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  4
  3      
  5
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(    2     \) 
  \( 3 \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  већи од \(     3     \)   
  \(  3    \)
  \(   0\)
  \(    2     \)  
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(  9     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{3\pi}{4} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(5\)  
  \(4\)  
  \(1\)     
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(6      \)
  \(-1\)
  \(4\)
   \(1\)  
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(10\)  
  \(16\)
  \(12\)
   \(8\)
  \(6 \)       

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(     15    \)
  \(   9\)
  \(  3    \)
  \(    12     \)   
  \( 6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(        5\)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(    20  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(10\)  
   \(-170\)
  \(-260\)
  \(170\)
  \(-10\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \( \sqrt{3}  \)
  \(  1       \)
  \(   -1    \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   100      \)  
  \(  104    \)
  \(   106   \)
  \( 102  \)
  \(    108 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време