Задаци

 • 1.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(  3    \)
  \(    12     \)   
  \(     15    \)
  \( 6 \)
  \(   9\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  1      \)
  \(  9     \)
  \(    4   \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(7 \)  
  \(6\)  
  \(4\)
  \(>7\)
  \(3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(            \frac{5}{3}          \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(170\)
  \(-260\)
  \(-10\)        
  \(10\)  
   \(-170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(  1       \)
  \(   -1    \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \(   4\)
  \(    2     \)  
  \(     5    \)  
  \( 6 \)
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(16\)
  \(10\)  
  \(12\)
   \(8\)
  \(6 \)       

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \( 312   \)
  \(  360    \)
  \(   120   \)
  \(    216  \)  
  \(            288      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(3\)
  \(5 \)  
  \( 1 \)  
  \(2\)
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \(    120     \)
  \( 60 \)
  \(     240    \)   
  \(  30    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)
  \(    2     \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(  2    \)
  \( 3 \)
  \(   4\)
  \(     5    \)   
  бесконачно много 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(420\)
  \(128\)    
  \(945\)  
  \(41\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{2}{a+1}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  већи од \(     3     \)   
  \(    2     \)  
  \(   0\)
  \(  3    \)
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време