Задаци

 • 1.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(   100      \)  
  \(   106   \)
  \(    108 \)  
  \(  104    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \( 27\)
  \(24\)        
  \(26\)
  \(25\)
  \(28\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(-6\)
  \(4\)
   \(1\)  
  \(-1\)
  \(6      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \(4\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(1\)    
  \(10\)
  \(5-2\sqrt{6}\)
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(3\)
  \(7\)
  \(-3\)  
  \(-7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{2} \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \( 312   \)
  \(  360    \)
  \(    216  \)  
  \(            288      \)  
  \(   120   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \( 6 \)
  \(   9\)
  \(    12     \)   
  \(  3    \)
  \(     15    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(    20  \)  
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(        5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \( 1 \)
  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  већи од \(     3     \)   
  \(   0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(  -2(1+a) \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(  2    \)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   
  \( 3 \)
  \(   4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(    2     \) 
  \( 3 \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време