Задаци

 • 1.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{1}{a+2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  \(  2    \)
  бесконачно много 
  \(   4\)
  \(     5    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(  104    \)
  \(   100      \)  
  \(   106   \)
  \(    108 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \( 1 \)
  \(    2     \)  
  \(   0\)
  \(  3    \)
  већи од \(     3     \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(    2     \) 
  \( 3 \)
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(14\)  
  \(13\)
  \(16\)
  \(15\)  
  \(12\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(4\)
  \(3\)    
  \(6\)  
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  1      \)
  \(  9     \)
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(    \frac{37}{8}      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(-12\) 
  \(7\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  -2(1+a) \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(4\)  
  \(2\)
  \( 1 \)  
  \(5 \)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(2\)  
  \(3 \)
   \(4\)  
  \(2,5\)
  \(4,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(-1\)
   \(-6\)
  \(4\)
  \(6      \)
   \(1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(   4\)
  \(     5    \)  
  \(  3    \)
  \(    2     \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време