Задаци

 • 1.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
  \(1-2i\)  
  \(2-i\)
  \(1+2i\)
   \(1-i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

  једанаести
   десети
  седми
  девети
   пети

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(10\)  
   \(-170\)
  \(-260\)
  \(-10\)        
  \(170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(\frac{4}{5}\)      
  \(-\frac{2}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(-\frac{4}{5}\)
  \(\frac{6}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(128\)    
  \(41\)  
  \(945\)  
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако је \(a=225^{\frac{1}{2}-\log_{15}\sqrt[4]{9}}\) онда је \((a-4)^{a}\) једнако:

  \(64 \)
  \(1 \)
  \(-1 \)
  [math]4 [/math
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(   120   \)
  \(  360    \)
  \(            288      \)  
  \( 312   \)
  \(    216  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(\left (\frac{55}{84}:x+1\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{5}{33}=2\frac{1}{2}\) , онда је \(x\) једнако:
   

   

  \(\frac{11}{252}\)
  \(\frac{11}{25}\)   
  \(\frac{31}{84}\)
  \(\frac{101}{251}\)   
  \(\frac{23}{33}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(1\)
  \(-3\)  
  \(3\)  
  \(0\)        
  \(-1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(1\)       
  \(-1\)  
  \(0\)
  \(-2\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( \sqrt{5} \) 
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( 1 \) 
  \( 10 \)
  \( 5 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{16}\)          
  \(\frac{1}{4}\)
  \(4    \)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Решење једначине \(log_2(3x-7)=5\) je:

  \( \frac{17}{3} \) 
  \( \frac{32}{3} \)
  \( 11 \) 
  \( 13 \)
  \( 4 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    4   \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У троуглу \(ABC\) је \(AB = 6 cm \), \(AC = 5 cm\) и \(AD = 4 cm\) , где је \(D\) подножје висине из темена \(A .\) Дужина полупречника описане кружнице троугла \(ABC \)\(cm\) ) једнака је:

  \(\frac{15}{4}cm \)
  \(17 \)
  \(\frac{17}{4}cm \)
  \(\frac{7}{2}cm \)
  \(\frac{9}{2}cm \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

   \(120^{\circ}\)   
  \(30^{\circ}\)  
  \(45^{\circ}\) 
  \(90^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(   -1    \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(  1       \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време