Задаци

 • 1.      

  Једначина тангентне елипсе \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\) која пролази кроз тачку \(A(2,3)\) гласи:

  \( 2x – y – 1 = 0 \) 
  \( x+ 2y – 8 = 0 \)
  \( x – 2y + 4 = 0 \) 
  \( 2x + y – 7 = 0 \) 
  \( 3x+ 2y – 1 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Број решења једначине \( \sin(x-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\) у интервалу \([-2\pi, 2\pi]\) je:

   

  \(4\)
  \(2\)  
  \(5\)    
  \(1\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  \(30 \)
  \(64 \)
  \(15 \)
  \(45 \)
  [math]32 [/math

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(    120     \)
  \( 60 \)
  \(  30    \)
  \(   40 \)
  \(     240    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(\sqrt{a}\)
  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 
  \(\frac{1}{a-b}\)         
  \(\sqrt{b}\)
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Скуп решења неједначине \(\log_{\frac{1}{2}}(x^{2}-2x+1)>\log_{2}\frac{1}{4}\) је:

   \((-1,0)\)
  \((0,3)\)
  \((1,3)\)  
  \((-1,3)\)
  \((-1,1)\cup (1,3)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   106   \)
  \( 102  \)
  \(    108 \)  
  \(   100      \)  
  \(  104    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

   \(14\)  
   \(13\)
  \(15\)
  \(17\)
  \(12\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(-\sqrt{2} \)
  \(-2 \)
  \(-\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 5\% \) 
  већа за\( 2\% \) 
  већа за\( 10\% \) 
  мања за\( 2\% \) 
  већа за\( 4\% \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Око праве правилне четворостране призме запремине \(128 cm^3\) описан је кружни ваљак тако да основа призме припадају одговарајућим основама ваљка. Запремина тог ваљка ( у \(cm^3\) ) износи:

  \(48\pi\)
  \(56\pi \)
  \(32\sqrt{3}\pi \)
  \(72\pi \)
  \(64 \pi \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   пети
  седми
   десети
  девети
  једанаести

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -18     \)
  \(  -12     \)
  \(   -6\)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -4 \)
  \( -2+2i \) 
  \( 4i \) 
  \( 2i-1 \) 
  \( 1-i \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(5 \)
  \(6 \)
  \(3 \)
  \(4 \)
  \(2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број свих петоцифрених бројева дељивих са 5, који имају тачно једну непарну цифру, једнак је:

  \(18\cdot 5^{3}\)
  \(4\cdot 5^{4}\)
  \(21\cdot 5^{3}\)
  \(24\cdot 5^{3}\)
  \(55\cdot 5^{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{3\pi}{4} \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 5 \)
  \( 10 \)
  \( 1 \) 
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( \sqrt{5} \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време