Задаци

 • 1.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1050 \)
  \(1150 \)
  \(1200 \)
  \(1100 \)
  \(1250 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   десети
  девети
   пети
  једанаести
  седми

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

  \( 1 \)
  \( 3 \) 
    више од\( 4 \) 
  \( 2 \) 
  \( 4 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(1\)     
  \(4\)  
  \(2\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(335\)
  \(1005\) 
  \(336\)
  \(1006\)
  \(334\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -4 \)
  \( 2i-1 \) 
  \( 1-i \) 
  \( -2+2i \) 
  \( 4i \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(  3    \)
  \(     15    \)
  \( 6 \)
  \(   9\)
  \(    12     \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 3069 \)
  \( 1023 \) 
  \( 3080 \) 
  \( 6160 \) 
  \( 369 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(2\)
  \(4\) 
  \(0\) 
  \(1\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(10\)  
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(170\)
  \(-260\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је права \(p : y = 2x + n\) тангента кружнице \(k : x^2 + y^2 = 5\), тада је \(n\) једнако:
   

  \(\pm7\)  
  \(\pm6\)  
  \(\pm4\)  
  \(\pm3\)  
  \(\pm5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(\sqrt{b}\)
  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 
  \(\frac{1}{a-b}\)         
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)
  \(\sqrt{a}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Збир квадрата свих решења једначине \(4^x=2^{\frac{x+1}{x}}\) је:

  \( 5 \) 
  \( \frac{5}{4} \)
  \( \frac{3}{2} \) 
  \( 25 \) 
  \( \frac{1}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Једначина праве која пролази кроз тачке \(A(-1,1)\) и \(B(1,4)\) гласи:

  \( 3x + 2y - 5 = 0 \) 
  \( x – y + 2 = 0 \) 
  \( 2x - 3y + 5 = 0 \) 
  \( x – 2y + 5 = 0 \) 
  \( 3x – 2y + 5 = 0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Скуп свих решења неједначине \(2x+|x-1|<2\) у скупу реалних бројева је:

  \( (-\infty, -1) \) 
  празан скуп   
  \( (1,2) \) 
  \( (-\infty, 1) \)
  \( (1, +\infty) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Ако је у аритметичкој прогресији први члан \(a_1=16\), а збир првих девет чланова \(S_9=0\), тада је збир првих \(19\) чланова \(S_{19}\):

   

   \(106\)  
  \(84\)  
   \(-264\)
  \(-380\)
  \(310\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(-1\)  
  \(1\)       
  \(2\)
  \(-2\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време