Задаци

 • 1.      

  Пети члан аритметичке прогресије је \(a_5 =16\) , а једенаести \(a_{11}=31\) . Збир првих \(17 \) чланова \(S_{17}\) je :

  \( 242 \) 
  \( 455 \) 
  \( 368 \) 
  \( 372,5 \) 
  \( 442 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(10\)
  \(1\)    
  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(5\)  
   \(1+2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(    2     \)  
  већи од \(     3     \)   
  \(   0\)
  \( 1 \)
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \(\left (1,2 \right ]\)
  \(\left ( -\infty \right ]\)
  \(\left (2,3 \right ]\)
  \(\left (0,1 \right ]\)
  \((3,+ \infty) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Дата је геометријска прогресија \(a_1, a_2, a_3, . . . \). Ако је \(a_1+a_7 =\frac{65}{16}\) и \(a_2+a_8 =\frac{65}{32}\) , онда је \(\frac{ a_3}{ a_{13}} \) једнако:

  \(2^{10} \)
  \(2^{-10} \)
  \(2^{13} \)
  \(2^{12} \)
  \(2^{-12} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( \sqrt{5} \) 
  \( 5 \)
  \( 10 \)
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( 1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(2\)
  \(0 \)
  \(6\)
  \(1 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(    i  \)  
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(  360    \)
  \( 312   \)
  \(    216  \)  
  \(   120   \)
  \(            288      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(\frac{19}{4} \)
  \(4 \)
  \(16 \)
  \(8 \)
  \(\frac{19}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(6 \)
  \(2 \)
  \(4 \)
  \(5 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{|x-2|}{x^2-3x+2}\geq 2\) у скупу реалних бројева je:

   

  \((1,+\infty)\)  
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\cup (1,+\infty)\)
  \((1,3)\) 
  \([\frac{1}{2},1]\)
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\)          

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(    2     \) 
  \( 3 \)
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Збир свих решења једначине \(\cos ^{2}\frac{\alpha }{2}+\cos ^{2}\alpha =\frac{1}{2}\) која припадају интервалу \((\pi ,2\pi )\) једнак је:

  \(3\pi \)
  \(\frac{11\pi }{2}\)
  \(\frac{11\pi }{4}\)
  \(\frac{13\pi }{3} \)
  \(\frac{17\pi }{6} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  9 cm
  11 cm
  8 cm
  7 cm
  10 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(2\)
  \(-2\)
  \(-1\)  
  \(0\)
  \(1\)       

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(log_72 = a\), тада је \(log_{\frac{1}{2}}28\):

   

    \(-\frac{a+1}{2a}\)  
  \(\frac{a+4}{a}\)
  \(-\frac{2a+1}{2a}\)
  \(-\frac{2a+1}{a}\)
  \(-\frac{4}{a}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Вредност израза \(\left [ 4^{-1}\left ( \frac{1}{25} \right )^{-\frac{1}{2}}+\left ( \sqrt{(-2)^{2}}-1,8 \right )^{-1} \right ]^{\frac{1}{2}}\cdot \left ( \sqrt[3]{(-1)^{3}}+2,2 \right )\) једнака је:

  \(3\)
  \(8\)    
  \(\frac{3}{5}\)
  \(\frac{8}{5}\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Број решења једначине \( \sin(x-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\) у интервалу \([-2\pi, 2\pi]\) je:

   

  \(5\)    
  \(1\)
  \(2\)  
  \(4\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време