Задаци

 • 1.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1=f_2=f_3\)    
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број решења једначине \(\sqrt{7-x}=x-1\) је:

  \( 1 \)
  више од\( 4 \) 
  \( 2 \) 
  \( 4 \) 
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  \(45 \)
  \(15 \)
  \(30 \)
  [math]32 [/math
  \(64 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(41\)  
  \(420\)
  \(945\)  
  \(128\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  
  \(\left [ -1,0 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Све вредности параметра \(p\) , за које за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(x^2-px+6=0\) важи релација \(x_1-x_2 = 1\) , припадају скупу:

  \( (-4,4) \) 
  \( (-6,6) \)
  \( (-10,-4) \) 
  \( (-1,6) \) 
  \( (4,10) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]0 [math] 
  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
  [math]\frac{a+1}{ab}[math]
   [math]a-b[math]    
  [math]ab+1[math]    

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(10\)  
  \(6 \)       
  \(12\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Решење једначине \(log_2(3x-7)=5\) je:

  \( 13 \)
  \( \frac{32}{3} \)
  \( 11 \) 
  \( 4 \) 
  \( \frac{17}{3} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(1 \)
  \(\frac{1}{a+2} \)
  \(2 \)
  \(а \)
  \(\frac{а}{a+2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  На сајму књига првог дана је продато \(40\%\) књига мање него другог дана, а трећег за четвртину мање него првог и другог дана заједно. Ако је прва три дана укупно продато \(10500\) књига, онда је првог дана овог сајма продато:
   

  2400 књига
  2700 књига
  2250 књига
  2100 књига
  2550 књига

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Збир свих решења једначине\( \sqrt{2x^2 - x + 3} = x +1\) je:

   

  \(2\)  
  \(-1\)    
  \(3\)
  \(4\)  
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -2+2i \) 
  \( -4 \)
  \( 4i \) 
  \( 1-i \) 
  \( 2i-1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Скуп свих вредности реалног параметра \(m\) за које су решења једначине \(mx^2 - 2mx + m - 2 = 0\) различитог знака је:

  \((0,+\infty)\)
  \(\left [  1,+\infty\right )\) 
  \(\left [1,2  \right )\)
  \((0,2)\)
  \(\left (0,1  \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Збир квадрата свих решења једначине \( |x + 4| - |x - 3| = x\) je:


   
   

  \(99\)
  \(50\)
  \(59\)
  \(41\)       
   \(100\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(16\)
  \(13\)
  \(15\)  
  \(14\)  
  \(12\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У развоју \(\left ( \sqrt[4]{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{2012}\) број чланова који су цели бројеви једнак је:

  \(671 \)
  \(168 \)
  \(504 \)
  \(503\)
  \(167 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(   -\frac{56}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Основе правог ваљка и праве купе су кругови полупречника \(12 cm\). Ако су запремине ваљка и купе једнаке, а висина купе за \(6 cm\) дужа од висине ваљка, онда је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(4 : 3\)  
  \(6 : 5\)
  \(3 : 2\)
  \(10:9\)
  \(8 : 7\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време