Задаци

 • 1.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\left | z-3 \right |=\left | z-3+2i \right |\) и \(\left | z-2i \right |=\left | z+4-2i \right | ,\) где је \(i^{2}=-1 ,\) тада је:

  \(\left | z \right |=\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=2\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=5 \)
  \(\left | z \right |=2 \)
  \(\left | z \right |=3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 369 \) 
  \( 1023 \) 
  \( 3080 \) 
  \( 6160 \) 
  \( 3069 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(3\)
  \(0\)
  \(4\)    
  \(1\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(   4\)
  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  \(     5    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(3\)  
  \(-1\)  
  \(-3\)  
  \(0\)        
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(1\)    
  \(10\)
  \(5\)  
  \(5-2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(     5    \)   
  \(   4\)
  бесконачно много 
  \(  2    \)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \((3,+ \infty) \)
  \(\left (2,3 \right ]\)
  \(\left ( -\infty \right ]\)
  \(\left (1,2 \right ]\)
  \(\left (0,1 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(            \frac{5}{3}          \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(\left (\frac{55}{84}:x+1\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{5}{33}=2\frac{1}{2}\) , онда је \(x\) једнако:
   

   

  \(\frac{11}{252}\)
  \(\frac{11}{25}\)   
  \(\frac{101}{251}\)   
  \(\frac{31}{84}\)
  \(\frac{23}{33}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(\frac{19}{2} \)
  \(4 \)
  \(8 \)
  \(\frac{19}{4} \)
  \(16 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(\frac{4}{5}\)      
  \(-\frac{2}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(\frac{6}{5}\)
  \(-\frac{4}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(2\)
  \(\frac{1}{16}\)          
  \(\frac{1}{4}\)
  \(4    \)  
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 5 \)
  \( 1 \) 
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( \sqrt{5} \) 
  \( 10 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((-10,0)\)
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((10,20)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((5,10)\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(1 \)
  \(0 \)
  \(6\)
  \(3 \)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(-3\)  
  \(3\)
  \(-7\)
  \(7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Основе правог ваљка и праве купе су кругови полупречника \(12 cm\). Ако су запремине ваљка и купе једнаке, а висина купе за \(6 cm\) дужа од висине ваљка, онда је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(10:9\)
  \(6 : 5\)
  \(3 : 2\)
  \(4 : 3\)  
  \(8 : 7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(170\)
  \(-260\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време