Задаци

 • 1.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{4x-3}{x-2}>3\) је:

  \( (-\infty,-3)\cup(2,+\infty) \)
  \( (-\infty,-7)\cup(2,+\infty) \) 
  \( (2,+\infty) \) 
  \( (-\infty,2)\cup(7,+\infty) \) 
  \( (-3,+\infty) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Збир свих решења једначине\( \sqrt{2x^2 - x + 3} = x +1\) je:

   

  \(2\)  
  \(3\)
  \(5\)
  \(4\)  
  \(-1\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    6\) 
  \(    3  \) 
  \(   -6\)
  \(  -12     \)
  \(  -18     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
  \(-6 \)        
  \( 16\)
   \( 8\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

  237500 дин. 
  217500 дин.   
   187500 дин.
   163500 дин. 
  154500 дин. 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 10 \)
  \( 5 \)
  \( 1 \) 
  \( \sqrt{5} \) 
  \( 2\sqrt{5} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

   \(120^{\circ}\)   
  \(45^{\circ}\) 
  \(30^{\circ}\)  
  \(90^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \( \frac{56}{65}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Вредност израза \(((\frac{7}{9}-\frac{7}{9}):1,25+(\frac{6}{7}-\frac{17}{28}):(0,358-0,108))\cdot1,6 - \frac{19}{25}\) je:

  \( 2 \) 
  \( 0,5 \) 
  \( \frac{3}{28} \) 
  \( 1 \)
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Израз \(\frac{sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)}{cos(\alpha+\beta)+cos(\alpha-\beta)}\) идентички је једнак изразу:

  \( tg2\alpha \) 
  \( \frac{sin\alpha}{cos\alpha} \) 
  \( sin(\alpha+\beta) \) 
  \( tg(\alpha+\beta) \) 
  \( tg\alpha \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Скуп свих решења неједначине \(\frac{x-1}{x-3}<\frac{x+8}{x+4}\) je

  \((-8,-4)\)
   \((-\infty,-4)\cup(3,+\infty)\)    
  \((-4,0)\)
  \((-4,3)\) 
  празан скуп    

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У развоју \(\left ( \sqrt[4]{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{2012}\) број чланова који су цели бројеви једнак је:

  \(503\)
  \(504 \)
  \(167 \)
  \(168 \)
  \(671 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(-1\)  
  \(1\)
  \(0\)        
  \(3\)  
  \(-3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(3 \)
  \(2\)
  \(0 \)
  \(6\)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Нека је \(f(x)=\frac{1-x}{1+x}\) за \(x\neq -1\) и \(g(x)=\frac{1}{x^2+1} .\) Тада је вредност једнака:

  \(2 \)
  \(0 \)
  \(-1 \)
  \(-2 \)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако је збир првих једанаест чланова геометријске прогресије \(S_{11}= 6141\), a количник \(q = 2\), први члан \(a_1\) је:

   

  \(3\)
  \(7\)      
  \(5\)  
  \(4\)  
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (40,60) \)
  \( (10,30) \) 
  \( (20,40) \) 
  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)
  \(36\sqrt{2}cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)
  \(16\sqrt{2}cm^3\)      
    \(45cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(2 \)
  \(\frac{а}{a+2} \)
  \(а \)
  \(1 \)
  \(\frac{1}{a+2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(2\)
  \(-2\)
  \(1\)       
  \(0\)
  \(-1\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време