Задаци

 • 1.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(  104    \)
  \(   100      \)  
  \(    108 \)  
  \( 102  \)
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(3\)  
  \(-1\)  
  \(-3\)  
  \(0\)        
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

   \( 8\)
  \(4\)
  \(-6 \)        
  \( 16\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (10,30) \) 
  \( (20,40) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Вредност израза \(\left [ 4^{-1}\left ( \frac{1}{25} \right )^{-\frac{1}{2}}+\left ( \sqrt{(-2)^{2}}-1,8 \right )^{-1} \right ]^{\frac{1}{2}}\cdot \left ( \sqrt[3]{(-1)^{3}}+2,2 \right )\) једнака је:

  \(5\)  
  \(8\)    
  \(3\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(\frac{8}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Збир свих решења једначине \(\cos ^{2}\frac{\alpha }{2}+\cos ^{2}\alpha =\frac{1}{2}\) која припадају интервалу \((\pi ,2\pi )\) једнак је:

  \(\frac{11\pi }{4}\)
  \(3\pi \)
  \(\frac{13\pi }{3} \)
  \(\frac{17\pi }{6} \)
  \(\frac{11\pi }{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Вредност израза \( \frac{3}{\sqrt{2}+1}+\frac{4}{\sqrt{2}+2}+\frac{7}{\sqrt{2}+3}\) je:

   

  [math]3\sqrt{2}[\math]  
  [math]6-\sqrt{2}[\math]
  [math]6\sqrt{2}[\math]    
  [math]2[\math]
  [math]4[\math]

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број свих петоцифрених бројева дељивих са 5, који имају тачно једну непарну цифру, једнак је:

  \(24\cdot 5^{3}\)
  \(21\cdot 5^{3}\)
  \(55\cdot 5^{2}\)
  \(4\cdot 5^{4}\)
  \(18\cdot 5^{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 2\% \) 
  већа за\( 4\% \)
  мања за\( 2\% \) 
  већа за\( 10\% \) 
  већа за\( 5\% \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је права \(p : y = 2x + n\) тангента кружнице \(k : x^2 + y^2 = 5\), тада је \(n\) једнако:
   

  \(\pm3\)  
  \(\pm7\)  
  \(\pm4\)  
  \(\pm6\)  
  \(\pm5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

  девети
   десети
  једанаести
  седми
   пети

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Угао између веће основице и крака једнакокраког трапеза једнак је \(60^{o}\) . Ако је дужина те основице једнака \(9 cm ,\) а крака \(4 cm ,\) површина трапеза (у \(cm^2\) ) једнака је:

  \(14\sqrt{3} \)
  \(16\)
  \(18 \)
  \( 24\sqrt{3} \)
  \(7\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Пети члан аритметичке прогресије је \(a_5 =16\) , а једенаести \(a_{11}=31\) . Збир првих \(17 \) чланова \(S_{17}\) je :

  \( 372,5 \) 
  \( 242 \) 
  \( 368 \) 
  \( 442 \)
  \( 455 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\left | z-3 \right |=\left | z-3+2i \right |\) и \(\left | z-2i \right |=\left | z+4-2i \right | ,\) где је \(i^{2}=-1 ,\) тада је:

  \(\left | z \right |=2\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=5 \)
  \(\left | z \right |=3 \)
  \(\left | z \right |=2 \)
  \(\left | z \right |=\sqrt{5} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је првобитна цена књиге од \(500\) динара смањена најпре за \(10\%\), а затим за \(20\%\), нова цена књиге (у динарима) је:

   

  \(340\)  
  \(360\)
   \(380\)
  \(470\)      
  \(350\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Сва решења једначине \(3\cdot16^x + 2\cdot 81^x =5\cdot36^x\) припадају интервалу:

   

  \((5,7)\)
  \((3,5)\)    
  \((-1,1)\) 
  \((-3,-1)\)     
  \((1,3)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

   \(120^{\circ}\)   
  \(45^{\circ}\) 
  \(90^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)  
  \(60^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Око праве правилне четворостране призме запремине \(128 cm^3\) описан је кружни ваљак тако да основа призме припадају одговарајућим основама ваљка. Запремина тог ваљка ( у \(cm^3\) ) износи:

  \(48\pi\)
  \(56\pi \)
  \(32\sqrt{3}\pi \)
  \(64 \pi \)
  \(72\pi \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1150 \)
  \(1250 \)
  \(1100 \)
  \(1200 \)
  \(1050 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време