Задаци

 • 1.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  5
  4
  3      

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(24\)        
  \(26\)
  \(25\)
  \(28\)    
  \( 27\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(   4\)
  бесконачно много 
  \(  2    \)
  \(     5    \)   
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((5,10)\)    
  \((10,20)\)
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((-10,0)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 4\% \)
  мања за\( 2\% \) 
  већа за\( 10\% \) 
  већа за\( 2\% \) 
  већа за\( 5\% \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(1\)    
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(10\)
  \(5\)  
  \(5-2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(0\)
  \(1\)
  \(4\)    
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Вредност израза \(\left [ 4^{-1}\left ( \frac{1}{25} \right )^{-\frac{1}{2}}+\left ( \sqrt{(-2)^{2}}-1,8 \right )^{-1} \right ]^{\frac{1}{2}}\cdot \left ( \sqrt[3]{(-1)^{3}}+2,2 \right )\) једнака је:

  \(8\)    
  \(\frac{3}{5}\)
  \(3\)
  \(\frac{8}{5}\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(log_72 = a\), тада је \(log_{\frac{1}{2}}28\):

   

    \(-\frac{a+1}{2a}\)  
  \(-\frac{2a+1}{a}\)
  \(-\frac{2a+1}{2a}\)
  \(\frac{a+4}{a}\)
  \(-\frac{4}{a}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(   0\)
  већи од \(     3     \)   
  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Скуп свих вредности реалног параметра \(m\) за које су решења једначине \(mx^2 - 2mx + m - 2 = 0\) различитог знака је:

  \(\left [1,2  \right )\)
  \(\left (0,1  \right ]\)
  \(\left [  1,+\infty\right )\) 
  \((0,2)\)
  \((0,+\infty)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-6 \)        
  \(-12\)
  \(4\)
  \( 16\)
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(1\)
  \(0\)        
  \(-3\)  
  \(3\)  
  \(-1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

  \( 4 \) 
  \( 1 \)
    више од\( 4 \) 
  \( 2 \) 
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 10 \)
  \( \sqrt{5} \) 
  \( 5 \)
  \( 1 \) 
  \( 2\sqrt{5} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Основе правог ваљка и праве купе су кругови полупречника \(12 cm\). Ако су запремине ваљка и купе једнаке, а висина купе за \(6 cm\) дужа од висине ваљка, онда је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(4 : 3\)  
  \(3 : 2\)
  \(8 : 7\)
  \(10:9\)
  \(6 : 5\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време