Задаци

 • 1.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

   \(120^{\circ}\)   
  \(60^{\circ}\)
  \(90^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\) 
  \(30^{\circ}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (60,80) \) 
  \( (10,30) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (20,40) \) 
  \( (0,20) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(   -6\)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 
  \(  -12     \)
  \(  -18     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(-1\)  
  \(0\)
  \(1\)       
  \(2\)
  \(-2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  бесконачно много 
  \(   4\)
  \( 3 \)
  \(  2    \)
  \(     5    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Једначина тангентне елипсе \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\) која пролази кроз тачку \(A(2,3)\) гласи:

  \( x+ 2y – 8 = 0 \)
  \( 2x + y – 7 = 0 \) 
  \( 3x+ 2y – 1 = 0 \) 
  \( 2x – y – 1 = 0 \) 
  \( x – 2y + 4 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{2a+1}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

    више од\( 4 \) 
  \( 4 \) 
  \( 1 \)
  \( 2 \) 
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Око праве правилне четворостране призме запремине \(128 cm^3\) описан је кружни ваљак тако да основа призме припадају одговарајућим основама ваљка. Запремина тог ваљка ( у \(cm^3\) ) износи:

  \(72\pi \)
  \(32\sqrt{3}\pi \)
  \(56\pi \)
  \(64 \pi \)
  \(48\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(\frac{19}{4} \)
  \(4 \)
  \(\frac{19}{2} \)
  \(16 \)
  \(8 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  4
  3      
  5

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(3 \)
  \(6 \)
  \(2 \)
  \(4 \)
  \(5 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  \(30 \)
  \(15 \)
  \(64 \)
  [math]32 [/math
  \(45 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Израз \((a^{-1}+b^{-1})^{-1}:(b^{-1}-a^{-1})^{-1}, (a,b\neq0, a\neq b)\) идентички је једнак изразу:

  \( \frac{a-b}{a-b} \) 
  \( 1 \) 
  \( \frac{a+b}{a-b} \)
  \( a^2b^2 \) 
  \( \frac{a-b}{a+b} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(4\)
   \(-6\)
  \(6      \)
  \(-1\)
   \(1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(26\)
  \(28\)    
  \( 27\)
  \(24\)        
  \(25\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  
  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{4x-3}{x-2}>3\) је:

  \( (2,+\infty) \) 
  \( (-3,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-7)\cup(2,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-3)\cup(2,+\infty) \)
  \( (-\infty,2)\cup(7,+\infty) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(\frac{1}{2}\)
  \(4    \)  
  \(2\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{1}{16}\)          

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време