Задаци

 • 1.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

   \(1-i\)
  \(1-2i\)  
  \(2-i\)
  \(1+2i\)
  \(2+i\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \(\left (0,1 \right ]\)
  \(\left (2,3 \right ]\)
  \(\left ( -\infty \right ]\)
  \(\left (1,2 \right ]\)
  \((3,+ \infty) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  [math]32 [/math
  \(30 \)
  \(45 \)
  \(15 \)
  \(64 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(14\)  
  \(13\)
  \(16\)
  \(12\)    
  \(15\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(1 \)
  \(3 \)
  \(2\)
  \(0 \)
  \(6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Скуп свих решења неједначине \(\frac{x-1}{x-3}<\frac{x+8}{x+4}\) je

   \((-\infty,-4)\cup(3,+\infty)\)    
  \((-4,0)\)
  празан скуп    
  \((-4,3)\) 
  \((-8,-4)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  8 cm
  11 cm
  9 cm
  7 cm
  10 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Дата је геометријска прогресија \(a_1, a_2, a_3, . . . \). Ако је \(a_1+a_7 =\frac{65}{16}\) и \(a_2+a_8 =\frac{65}{32}\) , онда је \(\frac{ a_3}{ a_{13}} \) једнако:

  \(2^{12} \)
  \(2^{13} \)
  \(2^{-12} \)
  \(2^{-10} \)
  \(2^{10} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(    12     \)   
  \(   9\)
  \(     15    \)
  \(  3    \)
  \( 6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{2}{a+1}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(    2     \)  
  \(   0\)
  већи од \(     3     \)   
  \( 1 \)
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 4\% \)
  већа за\( 2\% \) 
  мања за\( 2\% \) 
  већа за\( 5\% \) 
  већа за\( 10\% \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(10\)  
  \(-260\)
  \(170\)
  \(-10\)        
   \(-170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(\frac{1}{4}\)
  \(2\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{16}\)          
  \(4    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако је збир првих једанаест чланова геометријске прогресије \(S_{11}= 6141\), a количник \(q = 2\), први члан \(a_1\) је:

   

  \(3\)
  \(5\)  
  \(4\)  
  \(7\)      
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Све вредности параметра \(p\) , за које за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(x^2-px+6=0\) важи релација \(x_1-x_2 = 1\) , припадају скупу:

  \( (-4,4) \) 
  \( (-6,6) \)
  \( (4,10) \) 
  \( (-10,-4) \) 
  \( (-1,6) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
   \(\frac{2\pi}{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   пети
  девети
   десети
  седми
  једанаести

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Збир квадрата свих решења једначине \(4^x=2^{\frac{x+1}{x}}\) је:

  \( 25 \) 
  \( 5 \) 
  \( \frac{3}{2} \) 
  \( \frac{5}{4} \)
  \( \frac{1}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време