Задаци

 • 1.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(4\)    
  \(0\)
  \(1\)
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(-7\)
  \(7\)
  \(3\)
  \(-3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Око праве правилне четворостране призме запремине \(128 cm^3\) описан је кружни ваљак тако да основа призме припадају одговарајућим основама ваљка. Запремина тог ваљка ( у \(cm^3\) ) износи:

  \(48\pi\)
  \(72\pi \)
  \(64 \pi \)
  \(32\sqrt{3}\pi \)
  \(56\pi \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(     240    \)   
  \( 60 \)
  \(   40 \)
  \(  30    \)
  \(    120     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(-\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(-\sqrt{2} \)
  \(-2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(-6\)
  \(6      \)
  \(4\)
   \(1\)  
  \(-1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{|x-2|}{x^2-3x+2}\geq 2\) у скупу реалних бројева je:

   

  \((1,3)\) 
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\cup (1,+\infty)\)
  \([\frac{1}{2},1]\)
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\)          
  \((1,+\infty)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(    2     \) 
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)
  \(   \frac{5}{2}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
  \(f_1=f_2=f_3\)    
  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Скуп свих решења неједначине \(\frac{x-1}{x-3}<\frac{x+8}{x+4}\) je

  \((-4,0)\)
   \((-\infty,-4)\cup(3,+\infty)\)    
  \((-8,-4)\)
  празан скуп    
  \((-4,3)\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(    108 \)  
  \(  104    \)
  \(   106   \)
  \(   100      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  На сајму књига првог дана је продато \(40\%\) књига мање него другог дана, а трећег за четвртину мање него првог и другог дана заједно. Ако је прва три дана укупно продато \(10500\) књига, онда је првог дана овог сајма продато:
   

  2700 књига
  2400 књига
  2550 књига
  2250 књига
  2100 књига

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 1023 \) 
  \( 3069 \)
  \( 3080 \) 
  \( 369 \) 
  \( 6160 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{4x-3}{x-2}>3\) је:

  \( (-\infty,2)\cup(7,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-3)\cup(2,+\infty) \)
  \( (-\infty,-7)\cup(2,+\infty) \) 
  \( (-3,+\infty) \) 
  \( (2,+\infty) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 10! \)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(10\cdot 8! \)
  \(2\cdot 9!\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  -2(1+a) \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

   187500 дин.
   163500 дин. 
  237500 дин. 
  154500 дин. 
  217500 дин.   

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Скуп свих вредности реалног параметра \(m\) за које су решења једначине \(mx^2 - 2mx + m - 2 = 0\) различитог знака је:

  \(\left [1,2  \right )\)
  \(\left (0,1  \right ]\)
  \(\left [  1,+\infty\right )\) 
  \((0,2)\)
  \((0,+\infty)\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време