Задаци

 • 1.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(-\frac{4}{5}\)
  \(\frac{4}{5}\)      
  \(\frac{6}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(-\frac{2}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Вредност израза \(((\frac{7}{9}-\frac{7}{9}):1,25+(\frac{6}{7}-\frac{17}{28}):(0,358-0,108))\cdot1,6 - \frac{19}{25}\) je:

  \( 1 \)
  \( 0,5 \) 
  \( 3 \) 
  \( 2 \) 
  \( \frac{3}{28} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(-\sqrt{2} \)
  \(-\sqrt{3} \)
  \(-2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(-1\)
  \(6      \)
   \(-6\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( 4i \) 
  \( -2+2i \) 
  \( -4 \)
  \( 2i-1 \) 
  \( 1-i \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У троуглу \(ABC\) је \(AB = 6 cm \), \(AC = 5 cm\) и \(AD = 4 cm\) , где је \(D\) подножје висине из темена \(A .\) Дужина полупречника описане кружнице троугла \(ABC \)\(cm\) ) једнака је:

  \(\frac{9}{2}cm \)
  \(17 \)
  \(\frac{7}{2}cm \)
  \(\frac{15}{4}cm \)
  \(\frac{17}{4}cm \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Вредност израза \(\left [ 4^{-1}\left ( \frac{1}{25} \right )^{-\frac{1}{2}}+\left ( \sqrt{(-2)^{2}}-1,8 \right )^{-1} \right ]^{\frac{1}{2}}\cdot \left ( \sqrt[3]{(-1)^{3}}+2,2 \right )\) једнака је:

  \(\frac{8}{5}\)
  \(5\)  
  \(3\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(8\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(335\)
  \(1006\)
  \(336\)
  \(334\)
  \(1005\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(  104    \)
  \(   106   \)
  \( 102  \)
  \(    108 \)  
  \(   100      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \( 60 \)
  \(  30    \)
  \(    120     \)
  \(     240    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]0 [math] 
  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
  [math]\frac{a+1}{ab}[math]
  [math]ab+1[math]    
   [math]a-b[math]    

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 9!\)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(10\cdot 8! \)
  \(2\cdot 10! \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(6 \)       
  \(10\)  
  \(16\)
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(  9     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Сва решења једначине \(3\cdot16^x + 2\cdot 81^x =5\cdot36^x\) припадају интервалу:

   

  \((-3,-1)\)     
  \((-1,1)\) 
  \((5,7)\)
  \((1,3)\)  
  \((3,5)\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 
  \(\sqrt{b}\)
  \(\sqrt{a}\)
  \(\frac{1}{a-b}\)         
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(3\)
  \(-7\)
  \(7\)
  \(-12\) 
  \(-3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(8 \)
  \(16 \)
  \(\frac{19}{4} \)
  \(4 \)
  \(\frac{19}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)
  \(4\)
  \( 16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Решење једначине \(log_2(3x-7)=5\) je:

  \( 13 \)
  \( \frac{32}{3} \)
  \( 4 \) 
  \( 11 \) 
  \( \frac{17}{3} \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време