Задаци

 • 1.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Око праве правилне четворостране призме запремине \(128 cm^3\) описан је кружни ваљак тако да основа призме припадају одговарајућим основама ваљка. Запремина тог ваљка ( у \(cm^3\) ) износи:

  \(64 \pi \)
  \(32\sqrt{3}\pi \)
  \(48\pi\)
  \(72\pi \)
  \(56\pi \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-260\)
   \(-170\)
  \(10\)  
  \(-10\)        
  \(170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{4x-3}{x-2}>3\) је:

  \( (-\infty,2)\cup(7,+\infty) \) 
  \( (-3,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-7)\cup(2,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-3)\cup(2,+\infty) \)
  \( (2,+\infty) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако је у аритметичкој прогресији први члан \(a_1=16\), а збир првих девет чланова \(S_9=0\), тада је збир првих \(19\) чланова \(S_{19}\):

   

  \(-380\)
  \(84\)  
  \(310\)
   \(106\)  
   \(-264\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(36\sqrt{2}cm^3\)
  \(16\sqrt{2}cm^3\)      
    \(45cm^3\)
  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( 4i \) 
  \( 2i-1 \) 
  \( 1-i \) 
  \( -4 \)
  \( -2+2i \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( 10 \)
  \( \sqrt{5} \) 
  \( 5 \)
  \( 1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \( 3 \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(16 \)
  \(\frac{19}{2} \)
  \(\frac{19}{4} \)
  \(4 \)
  \(8 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Збир свих решења једначине \(\cos ^{2}\frac{\alpha }{2}+\cos ^{2}\alpha =\frac{1}{2}\) која припадају интервалу \((\pi ,2\pi )\) једнак је:

  \(\frac{11\pi }{4}\)
  \(3\pi \)
  \(\frac{11\pi }{2}\)
  \(\frac{17\pi }{6} \)
  \(\frac{13\pi }{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(\left (\frac{55}{84}:x+1\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{5}{33}=2\frac{1}{2}\) , онда је \(x\) једнако:
   

   

  \(\frac{11}{252}\)
  \(\frac{101}{251}\)   
  \(\frac{23}{33}\)
  \(\frac{31}{84}\)
  \(\frac{11}{25}\)   

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Скуп свих решења неједначине \(2x+|x-1|<2\) у скупу реалних бројева је:

  \( (1,2) \) 
  \( (-\infty, 1) \)
  празан скуп   
  \( (1, +\infty) \) 
  \( (-\infty, -1) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(4    \)  
  \(2\)
  \(\frac{1}{16}\)          

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(420\)
  \(128\)    
  \(945\)  
  \(41\)  
  \(512\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Нека је \(P(x) = x^5 + ax^3 + bx\) и \(Q(x) = x^2 + 2x + 1\), где су \(a\) и \(b\) реални бројеви. Ако је полином  \(P\) дељив полиномом \(Q\), тада је вредност израза \(a^2 + b^2\) једнака:

   

  \(5\)
  \(8\)
  \(13\)
  \(2\)
  \(10\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Дата је геометријска прогресија \(a_1, a_2, a_3, . . . \). Ако је \(a_1+a_7 =\frac{65}{16}\) и \(a_2+a_8 =\frac{65}{32}\) , онда је \(\frac{ a_3}{ a_{13}} \) једнако:

  \(2^{12} \)
  \(2^{-10} \)
  \(2^{13} \)
  \(2^{-12} \)
  \(2^{10} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Скуп свих вредности реалног параметра \(m\) за које су решења једначине \(mx^2 - 2mx + m - 2 = 0\) различитог знака је:

  \((0,2)\)
  \((0,+\infty)\)
  \(\left [  1,+\infty\right )\) 
  \(\left [1,2  \right )\)
  \(\left (0,1  \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако се цена артикла најпре повећа за \(30\%\) а онда смањи за \(20\%\) коначна цена артикла у односу на почетну цену је:

  већа за\( 10\% \) 
  мања за\( 2\% \) 
  већа за\( 2\% \) 
  већа за\( 5\% \) 
  већа за\( 4\% \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(\frac{1}{a+2} \)
  \(а \)
  \(1 \)
  \(\frac{а}{a+2} \)
  \(2 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време