Задаци

 • 1.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  4
  5
  3      
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Скуп свих решења неједначине \(2x+|x-1|<2\) у скупу реалних бројева је:

  празан скуп   
  \( (1, +\infty) \) 
  \( (1,2) \) 
  \( (-\infty, 1) \)
  \( (-\infty, -1) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( 1-i \) 
  \( -2+2i \) 
  \( -4 \)
  \( 4i \) 
  \( 2i-1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  \(  2    \)
  бесконачно много 
  \(   4\)
  \(     5    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  9 cm
  11 cm
  10 cm
  8 cm
  7 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

   \(120^{\circ}\)   
  \(60^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)  
  \(90^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(4\)
  \(6\)  
  \(>7\)
  \(3\)    
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{2}{a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Збир свих решења једначине \(\cos ^{2}\frac{\alpha }{2}+\cos ^{2}\alpha =\frac{1}{2}\) која припадају интервалу \((\pi ,2\pi )\) једнак је:

  \(\frac{11\pi }{2}\)
  \(\frac{17\pi }{6} \)
  \(3\pi \)
  \(\frac{13\pi }{3} \)
  \(\frac{11\pi }{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \( 1 \)  
  \(2\)
  \(5 \)  
  \(3\)
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Збир квадрата свих решења једначине \(4^x=2^{\frac{x+1}{x}}\) је:

  \( \frac{3}{2} \) 
  \( 25 \) 
  \( \frac{5}{4} \)
  \( 5 \) 
  \( \frac{1}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{|x-2|}{x^2-3x+2}\geq 2\) у скупу реалних бројева je:

   

  \((-\infty, \frac{1}{2}]\cup (1,+\infty)\)
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\)          
  \([\frac{1}{2},1]\)
  \((1,+\infty)\)  
  \((1,3)\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \( 6 \)
  \(    12     \)   
  \(   9\)
  \(     15    \)
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Вредност израза \( \frac{3}{\sqrt{2}+1}+\frac{4}{\sqrt{2}+2}+\frac{7}{\sqrt{2}+3}\) je:

   

  [math]6-\sqrt{2}[\math]
  [math]6\sqrt{2}[\math]    
  [math]3\sqrt{2}[\math]  
  [math]4[\math]
  [math]2[\math]

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  
  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(5 \)
  \(4 \)
  \(6 \)
  \(2 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    4   \)  
  \(  9     \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(  1      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време