Задаци

 • 1.      

  На сајму књига првог дана је продато \(40\%\) књига мање него другог дана, а трећег за четвртину мање него првог и другог дана заједно. Ако је прва три дана укупно продато \(10500\) књига, онда је првог дана овог сајма продато:
   

  2100 књига
  2250 књига
  2550 књига
  2400 књига
  2700 књига

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(    2     \)  
  \(   4\)
  \(     5    \)  
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(log_72 = a\), тада је \(log_{\frac{1}{2}}28\):

   

  \(-\frac{2a+1}{a}\)
  \(-\frac{4}{a}\)  
  \(\frac{a+4}{a}\)
  \(-\frac{2a+1}{2a}\)
    \(-\frac{a+1}{2a}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број свих петоцифрених бројева дељивих са 5, који имају тачно једну непарну цифру, једнак је:

  \(24\cdot 5^{3}\)
  \(55\cdot 5^{2}\)
  \(4\cdot 5^{4}\)
  \(18\cdot 5^{3}\)
  \(21\cdot 5^{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(12\)
  \(-12\)
  \(20\)
  \(16\)
  \(-16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Нека је \(P(x) = x^5 + ax^3 + bx\) и \(Q(x) = x^2 + 2x + 1\), где су \(a\) и \(b\) реални бројеви. Ако је полином  \(P\) дељив полиномом \(Q\), тада је вредност израза \(a^2 + b^2\) једнака:

   

  \(13\)
  \(5\)
  \(8\)
  \(2\)
  \(10\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{2}{a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(  7    \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(   \frac{38}{9}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    4   \)  
  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)
  \(   \frac{1}{4}          \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(334\)
  \(336\)
  \(1006\)
  \(335\)
  \(1005\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(10\)  
  \(-260\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

  \( 2 \) 
  \( 4 \) 
  \( 3 \) 
    више од\( 4 \) 
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(-\frac{2}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  
  \(-\frac{4}{5}\)
  \(\frac{6}{5}\)
  \(\frac{4}{5}\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(4\)
  \(-1\)
   \(1\)  
  \(6      \)
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(0 \)
  \(6\)
  \(2\)
  \(1 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 
  \(\sqrt{b}\)
  \(\frac{1}{a-b}\)         
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)
  \(\sqrt{a}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(4,5\)
  \(3 \)
   \(4\)  
  \(2\)  
  \(2,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(-1\)  
  \(2\)
  \(-2\)
  \(1\)       
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Број решења једначине \( \sin(x-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\) у интервалу \([-2\pi, 2\pi]\) je:

   

  \(5\)    
  \(3\)
  \(4\)
  \(1\)
  \(2\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време