Задаци

 • 1.      

  Ако је \(A=\frac{1}{6}\left((log_{2}{3})^3- (\log_{2}{6})^3-(\log_{2}{12})^3+(log_{2}{24})^3 \right)\), тада је вредност израза \(2^A\) једнака:

  \(64\)
  \(72\)
  \(144\)
  \(1\)
  \(36\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(-\frac{11}{2} \)
  \(0 \)
  \(\frac{11}{2} \)
  \(-\frac{11}{8} \)
  \(\frac{11}{8}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  30 \)
  \(  15 \)
  \(  35 \)
  \(  20 \)
  \(  25 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{3}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(5\)
  \(-5\)
  \(0\)
  \(6\)
  \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 6k\)
  \(n = 3k + 2\)
  \(n = 3k\)
  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 2k\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2-2x)^{13}\) је:

  -78
  156
  78
  -312
  312

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  12
  16
  10
  14
  8

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Средиште горње основе коцке и средишта ивица њене доње основе су темена пирамиде. Ако је ивица коцке \(2cm\), површина омотача пирамиде је:

  \(9{cm}^2\)
  \(3\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(4\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(4\sqrt{3}{cm}^2\)
  \(6{cm}^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)
  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)
  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(45^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)
  \(22,5^{\circ}\)
  \(15^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Четири младића и четири девојке иду у биоскоп. Имају карте за места у истом реду који има тачно 8 седишта. На колико начина се могу распоредити ако је познато да две од девојака не желе да седа ни на првом ни на последњем месту. 
   

   

  \(\frac{8!}{4!}\)
  \(2\cdot 6!\)  
  \(\frac{(8!)^2}{2}\)
  \(30\cdot 6!\)
  \(15\cdot 6!\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако се зна да је полином \(x^{3}+ax^{2}+bx-4, (a,b\in \mathbb{R})\) дељив полиномом \(x^{2}-1 \), тада збир \(a^{2}+ b ^{2}\) износи:

  \(1 \)
  \(17 \)
  \(5 \)
  \(14 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Коефициент уз \(x^{27}y^{2}\) у развоју бинома \(\left ( x^{3}+\sqrt{y} \right )^{13}\) једнак је:

  \(715 \)
  \(1516 \)
  \(1312 \)
  \(78 \)
  \(12 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  5
  17
  \(\frac{5}{2}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

  \(10cm\)      
   такав трапез не постоји
  \(5cm\)  
  \(6cm\)
  \(20cm\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \((10, 24]\)
  \([6, 10]\)
  \([1, 6)\)  
  \((24, 92]\)
  \((−1, 1)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(2\sqrt{3}\)
  \(4 \)
  \(1 \)
  \(4\sqrt{3} \)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Број \({\left( 1+i \sqrt{3}\right)}^n\), где је \(i^2=-1\), је реалан ако и само ако за неки цео број \(k\) важи:

  \(n=2k\)
  \(n=3k\)
  \(n=6k\)
  \(n=3k+1\)
  \(n=3k+2\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време