Задаци

 • 1.      

  Број решења једначине \(\sin^2x+cosx+1=0\) на интервалу \((0, 4\pi)\) је:

  2
  3
  4
  1
  0

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У правој купи угао између изводнице и висине је \(60^{\circ}\) а изводница је за \(2cm\) дужа од висине. Колика је запремина те купе?

   

  \(\frac{\pi}{3} cm^3\)
  \(\pi^2 cm^3\)    
  \(\pi cm^3\)
  \(8\pi cm^3\)
   \(\frac{\pi}{2} cm^3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \([1, 6)\)  
  \([6, 10]\)
  \((−1, 1)\)
  \((24, 92]\)
  \((10, 24]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(1\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(a=\log_{2}3\) и \(b=\log_{5}2 \), тада је \(\log_{24}50\) једнако:

  \(\frac{-2+b}{b(a-4)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+4)} \)
  \(\frac{b-2}{(b+1)(a+3)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+3)} \)
  \(\frac{2+b}{b(a+3)} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Једно од реалних решења једначине \(\log_{\cos{x}}\sin{x}=4\log_{\sin{x}}\cos{x}\) припада интервалу:

  \(\left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right)\)
  \(\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right)\)
  \(\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right]\)
  \(\left(0, \frac{\pi}{6} \right]\)
  \(\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  таква прогресија не постоји 
  \(4028\)      
  \(4030\)
  \(−4030\)
  \(−4028\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(f(x − 1)=\frac{2x-1}{x+2}\) онда је \(f(f(x))\)  једнако:

   

  \(\frac{5x+3}{5x+1}\)  
   \(\frac{2x+1}{x+3}\)
  \(1\)
  \(\frac{2x-1}{x+2}\)
  \(\frac{x+1}{x+2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(a=0,1^{0,1}\), \(b=0,2^{0,2}\) и \(c=0,3^{0,3}\), тада је

  \(c<b<a\)
  \(a<b<c\)
  \(b<a<c\)
  \(b<c<a\)
  \(c<a<b\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{3} \)
  \(0 \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{5} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Укупан број реалних решења једначине \(3 tg^{2}x-8\cos^{2} x+1=0\) која пропадају интервалу \((0,2\pi )\) је:

  \(3 \)
  \(6 \)
  \(5 \)
  \(2 \)
  \(4 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Скуп решења неједначине \(\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_2 x) < 2\) је:

  \((\frac{1}{16}, 16)\)
  \((\frac{1}{2}, 16)\)
  \((0, 16)\)
  \((0, 8)\)  
  \((1, 16)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2 − 2x)^{13}\) је:

  \(-78\)  
  \(156\)  
  \(-312\)            
  \(78\)
  \(312\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  \(2 \)
  \(3 \)
  Ниједан од понуђених одговора
  \(1 \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\):

  има тачно једно решење и оно је негативно
  има тачно два решења
  нема решења
  има више од два решења
  има тачно једно решење и оно је позитивно

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има тачно једно решење и оно је негативно
  нема решења                
  има више од два решење

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(\frac{11}{2} \)
  \(-\frac{11}{8} \)
  \(\frac{11}{8}\)
  \(0 \)
  \(-\frac{11}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(15^o \)
  \(30^o \)
  \(75^o \)
  \(60^o \)
  \(45^o \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време