Задаци

 • 1.      

  Дата је аритметичка прогресија \(a_{1},a_{2},a_{3},\dots\) чија је разлика \(d=1\), а збир првих \(98\) чланова \(a_{1}+a_{2}+ \cdots+a_{98}=137\). Тада је збир \(a_{2}+a_{4}+a_{6}+ \cdots+a_{98}\) једнак:

  \(93\)
  \(127\)
  \(103\)
  \(88\)
  \(141\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(1\)
  \(2\)
  \(−1\) 
  \(0\)  
  \(2\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Унутрашљи углови конвексног петоугла односе се као 3 : 4 : 5 : 7 : 8. Разлика највећег и најмањег од тих углова је:

  100°
  40°
  60°
  120°
  80°

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(-5\)
  \(5\)
  \(-6\)
  \(6\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

  \(−2\)    
  \(0\)
  бесконачан
   \(1\)  
  \(−1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  \(\frac{2013}{2} \)
  \(\frac{2011}{4} \)
  \(\frac{2011}{2} \)
  \(\frac{2013}{4} \)
  Ни један од понуђених одговора

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{9}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  30 \)
  \(  15 \)
  \(  25 \)
  \(  35 \)
  \(  20 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(75^o \)
  \(15^o \)
  \(30^o \)
  \(45^o \)
  \(60^o \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 2k\)  
  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 3k + 2\)
  \(n = 3k\)
  \(n = 6k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Највећа вредност функције \(f(x) = |2x + 1| + |x − 3| − |5x − 4|\) ,  \(x \in R\)  је:

  \(−3\)    
  \(2,6\) 
  \(4,8\)
  \(−4\)
  \(2\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([3\sqrt{3},6)\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \([6,8)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(1\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Средиште горње основе коцке и средишта ивица њене доње основе су темена пирамиде. Ако је ивица коцке \(2cm\), површина омотача пирамиде је:

  \(4\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(9{cm}^2\)
  \(3\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(6{cm}^2\)
  \(4\sqrt{3}{cm}^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(a=\log_{2}3\) и \(b=\log_{5}2 \), тада је \(\log_{24}50\) једнако:

  \(\frac{-2+b}{b(a-4)} \)
  \(\frac{b-2}{(b+1)(a+3)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+3)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+4)} \)
  \(\frac{2+b}{b(a+3)} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(e\)
  \(\frac{3}{e}\)
  \(\frac{1}{e}\)
  \(\frac{2}{e}\)
  \(2e\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(\sqrt{2}\)
  \(0\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{3}{4} \)
  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{5}{6} \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време