Задаци

 • 1.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(6\)
  \(5\)
  \(-6\)
  \(0\)
  \(-5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Унутрашљи углови конвексног петоугла односе се као 3 : 4 : 5 : 7 : 8. Разлика највећег и најмањег од тих углова је:

  40°
  80°
  100°
  120°
  60°

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  \(2 \)
  \(1 \)
  \(3 \)
  \(0 \)
  Ниједан од понуђених одговора

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(30^o \)
  \(45^o \)
  \(60^o \)
  \(75^o \)
  \(15^o \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

   такав трапез не постоји
  \(10cm\)      
  \(5cm\)  
  \(6cm\)
  \(20cm\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([3\sqrt{3},6)\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)
  \([6,8)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Број решења једначине \(\sin^2x+cosx+1=0\) на интервалу \((0, 4\pi)\) је:

  4
  1
  3
  2
  0

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)
  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)
  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(5\)  
  \(5\sqrt{3}+5\)  
  \(5-\sqrt{3}\)
  \(10\)  
  \(5\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако права \(y = 2x + p\) у равни \(Oxy ( p \in R )\) додирује параболу \(y = x^2 − x\), онда \(p\) припада интервалу:

   

  \([−4, −2)\)   
  \([2, 4]\)
  \([−10, −8)\)  
  \([−8, −4)\)
  \([−2, 2)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  нема решења                
  има тачно једно решење и оно је негативно
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има више од два решење
  има тачно два решења

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(a=\log_{2}3\) и \(b=\log_{5}2 \), тада је \(\log_{24}50\) једнако:

  \(\frac{1+b}{b(a+4)} \)
  \(\frac{b-2}{(b+1)(a+3)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+3)} \)
  \(\frac{-2+b}{b(a-4)} \)
  \(\frac{2+b}{b(a+3)} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(a=0,1^{0,1}\), \(b=0,2^{0,2}\) и \(c=0,3^{0,3}\), тада је

  \(b<c<a\)
  \(b<a<c\)
  \(c<b<a\)
  \(a<b<c\)
  \(c<a<b\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(A=\frac{1}{6}\left((log_{2}{3})^3- (\log_{2}{6})^3-(\log_{2}{12})^3+(log_{2}{24})^3 \right)\), тада је вредност израза \(2^A\) једнака:

  \(144\)
  \(36\)
  \(72\)
  \(64\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Једна катета правоуглог троугла је \(8cm\), а хипотенуза је \(17cm\). Полупречник уписаног круга тог троугла је:

  4cm
  2,5cm
  3,5cm
  2cm
  3cm

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(\frac{2}{e}\)
  \(\frac{1}{e}\)
  \(e\)
  \(2e\)
  \(\frac{3}{e}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Четири младића и четири девојке иду у биоскоп. Имају карте за места у истом реду који има тачно 8 седишта. На колико начина се могу распоредити ако је познато да две од девојака не желе да седа ни на првом ни на последњем месту. 
   

   

  \(\frac{(8!)^2}{2}\)
  \(2\cdot 6!\)  
  \(15\cdot 6!\)
  \(\frac{8!}{4!}\)
  \(30\cdot 6!\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Најмања вредност функције \(f(x)=4x+\frac{9\pi ^{2}}{x}+\sin x, x>0\) је:
   

  \(3\pi +1 \)
  \(\frac{5\pi}{2}\)
  \(12\pi -1 \)
  \(\frac{\pi^2-1}{2} \)
  \(5\pi +2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(-\frac{11}{8} \)
  \(\frac{11}{2} \)
  \(-\frac{11}{2} \)
  \(\frac{11}{8}\)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време