Задаци

 • 1.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(4\sqrt{3} \)
  \(1 \)
  \(4 \)
  \(2\sqrt{3}\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{9}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако се зна да је полином \(x^{3}+ax^{2}+bx-4, (a,b\in \mathbb{R})\) дељив полиномом \(x^{2}-1 \), тада збир \(a^{2}+ b ^{2}\) износи:

  \(1 \)
  \(17 \)
  \(3 \)
  \(14 \)
  \(5 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{9}{2}\)
  \(\frac{3}{10}\)
  \(\frac{3}{22}\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Израз \(a \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a^3}\), \(a \geq 0\), идентички је једнак изразу:

  \(a^2\)
  \(\sqrt[4]{a^7}\)
  \(\sqrt[4]{a^{11}}\)
  \(a^6\)
  \(\sqrt[4]{a^9}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)
  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)
  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(−1\) 
  \(2\) 
  \(0\)  
  \(1\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно једно решење и оно је позитивно
  нема решења                
  има више од два решење
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је негативно

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Четири младића и четири девојке иду у биоскоп. Имају карте за места у истом реду који има тачно 8 седишта. На колико начина се могу распоредити ако је познато да две од девојака не желе да седа ни на првом ни на последњем месту. 
   

   

  \(2\cdot 6!\)  
  \(\frac{8!}{4!}\)
  \(15\cdot 6!\)
  \(\frac{(8!)^2}{2}\)
  \(30\cdot 6!\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

  \(6cm\)
  \(20cm\)
  \(10cm\)      
   такав трапез не постоји
  \(5cm\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Једно од реалних решења једначине \(\log_{\cos{x}}\sin{x}=4\log_{\sin{x}}\cos{x}\) припада интервалу:

  \(\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right)\)
  \(\left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right)\)
  \(\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right]\)
  \(\left(0, \frac{\pi}{6} \right]\)
  \(\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(f(\frac{x+3}{x+1})=3x+2\)  за \(x \in R \setminus\{ -1\}\), онда је  \(f(5)\) једнако:

  \( \frac{5}{2} \)
  \( 17 \)
  \( 5 \)
  \( -\frac{1}{2} \)
  \( \frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)
  \((a,b)\cup\{c\}\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Најмања вредност функције \(f(x)=4x+\frac{9\pi ^{2}}{x}+\sin x, x>0\) је:
   

  \(\frac{5\pi}{2}\)
  \(\frac{\pi^2-1}{2} \)
  \(5\pi +2 \)
  \(12\pi -1 \)
  \(3\pi +1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  5
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{5}{2}\)
  17
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Средиште горње основе коцке и средишта ивица њене доње основе су темена пирамиде. Ако је ивица коцке \(2cm\), површина омотача пирамиде је:

  \(9{cm}^2\)
  \(4\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(6{cm}^2\)
  \(3\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(4\sqrt{3}{cm}^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  \(4030\)
  \(4028\)      
  таква прогресија не постоји 
  \(−4028\)
  \(−4030\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Максимална запремина ваљка уписаног у лопту полупречника \(R\) је:

  \(\frac{2}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{4}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{1}{\sqrt{2}}R^3\pi\)
  \(\frac{16}{27}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3}R^3\pi\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време