Задаци

 • 1.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(75^o \)
  \(30^o \)
  \(60^o \)
  \(15^o \)
  \(45^o \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(\frac{3}{5}\)
  \(0\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Укупан број парова \((x,y)\) целих бројева таквих да важи \(|x^2-2x|-y<\frac{1}{2}\) и \(y+|x-1|<2\) је:

  \(2\)
  \(0\)
  \(4\)
  \(3\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \([6,8)\)
  \([3\sqrt{3},6)\)
  \(\emptyset\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2 − 2x)^{13}\) је:

  \(-78\)  
  \(78\)
  \(312\)
  \(-312\)            
  \(156\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Укупан број реалних решења једначине \(3 tg^{2}x-8\cos^{2} x+1=0\) која пропадају интервалу \((0,2\pi )\) је:

  \(2 \)
  \(3 \)
  \(6 \)
  \(5 \)
  \(4 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Једна катета правоуглог троугла је \(8cm\), а хипотенуза је \(17cm\). Полупречник уписаног круга тог троугла је:

  2,5cm
  3cm
  4cm
  2cm
  3,5cm

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{3}{4} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(\frac{1}{e}\)
  \(\frac{2}{e}\)
  \(2e\)
  \(\frac{3}{e}\)
  \(e\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  \(\frac{2013}{2} \)
  \(\frac{2011}{4} \)
  Ни један од понуђених одговора
  \(\frac{2013}{4} \)
  \(\frac{2011}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако су \(x_{1}\) и \(x_{2}\) решења квадратне једначине \(x^2+x+1=0\), тада су \(y_{1}=ax_{1}+x_{2}\) и \(y_{2}=x_{1}+ax_{2}\), \((a \in R)\), решења квадратне једначине:

  \(y^{2}+(a+1)y+a^2-a+1=0\)
  \(y^{2}+(a+1)y-a^2+a+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+1=0\)
  ниједан од понуђених одговора
  \(y^{2}+(a^2+1)y+a^2-a+1=0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(1\)
  \(5\)
  \(2\)
  \(0\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Максимална запремина ваљка уписаног у лопту полупречника \(R\) је:

  \(\frac{1}{\sqrt{2}}R^3\pi\)
  \(\frac{16}{27}R^3\pi\)
  \(\frac{4}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3}R^3\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  све функције су једнаке међу собом
  \(f_1=f_3 \neq f_2\)
  међу датим функцијама нема једнаких
  \(f_1=f_2 \neq f_3\)
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Последња цифра броја \(7^{2009}\) је:

  9
  3
  1
  5
  7

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(45^{\circ}\)
  \(22,5^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)
  \(15^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број реалиних решења једначине \(f(x)+f(f(x))=x\), где је \(f(x)=|x|+a\)\(a>0\) једнак је:

  \(2\)
  \(1\)
  \(3\)
  \(4\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(a=0,1^{0,1}\), \(b=0,2^{0,2}\) и \(c=0,3^{0,3}\), тада је

  \(c<a<b\)
  \(c<b<a\)
  \(b<a<c\)
  \(a<b<c\)
  \(b<c<a\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време