Задаци

 • 1.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Укупан број парова \((x,y)\) целих бројева таквих да важи \(|x^2-2x|-y<\frac{1}{2}\) и \(y+|x-1|<2\) је:

  \(1\)
  \(3\)
  \(4\)
  \(2\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(0\)
  \(4\)
  \(1\)
  \(5\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Максимална запремина ваљка уписаног у лопту полупречника \(R\) је:

  \(\frac{2}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{1}{\sqrt{2}}R^3\pi\)
  \(\frac{4}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{16}{27}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3}R^3\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(1\)
  \(0\)  
  \(2\)
  \(−1\) 
  \(2\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(5\)  
  \(10\)  
  \(5\sqrt{3}+5\)  
  \(5\sqrt{3}\)
  \(5-\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(a=\log_{2}3\) и \(b=\log_{5}2 \), тада је \(\log_{24}50\) једнако:

  \(\frac{1+b}{b(a+4)} \)
  \(\frac{-2+b}{b(a-4)} \)
  \(\frac{1+b}{b(a+3)} \)
  \(\frac{2+b}{b(a+3)} \)
  \(\frac{b-2}{(b+1)(a+3)} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако се зна да је полином \(x^{3}+ax^{2}+bx-4, (a,b\in \mathbb{R})\) дељив полиномом \(x^{2}-1 \), тада збир \(a^{2}+ b ^{2}\) износи:

  \(1 \)
  \(5 \)
  \(3 \)
  \(14 \)
  \(17 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 2k\)  
  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 3k\)
  \(n = 3k + 2\)
  \(n = 6k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(4\)
  \(\frac{3}{22}\)
  \(\frac{9}{2}\)
  \(\frac{3}{10}\)
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  \(\frac{2011}{2} \)
  \(\frac{2013}{2} \)
  \(\frac{2013}{4} \)
  \(\frac{2011}{4} \)
  Ни један од понуђених одговора

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако права \(y = 2x + p\) у равни \(Oxy ( p \in R )\) додирује параболу \(y = x^2 − x\), онда \(p\) припада интервалу:

   

  \([−4, −2)\)   
  \([−2, 2)\)  
  \([−10, −8)\)  
  \([2, 4]\)
  \([−8, −4)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(4 \)
  \(2\sqrt{3}\)
  \(1 \)
  \(4\sqrt{3} \)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(\frac{11}{2} \)
  \(-\frac{11}{8} \)
  \(-\frac{11}{2} \)
  \(\frac{11}{8}\)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2-2x)^{13}\) је:

  312
  -78
  156
  -312
  78

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У правој купи угао између изводнице и висине је \(60^{\circ}\) а изводница је за \(2cm\) дужа од висине. Колика је запремина те купе?

   

  \(8\pi cm^3\)
  \(\frac{\pi}{3} cm^3\)
  \(\pi^2 cm^3\)    
   \(\frac{\pi}{2} cm^3\)  
  \(\pi cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(30^o \)
  \(15^o \)
  \(60^o \)
  \(75^o \)
  \(45^o \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  30 \)
  \(  20 \)
  \(  15 \)
  \(  35 \)
  \(  25 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

   \(1\)  
  \(−1\)
  \(−2\)    
  \(0\)
  бесконачан

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Последња цифра броја \(7^{2009}\) је:

  7
  3
  5
  9
  1

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време